Marianaprocessie van Den Horn naar Lagemeeden 2024

Leden van de Groninger Russisch-orthodoxe kerk hielden vandaag op 2e Pinksterdag een processie ter ere van de heilige Margaretha. Zo’n dertig gelovigen maakten een eenvoudige pelgrimstocht naar het oude kerkhof aan de Lagemeeden.

ln Lagemeeden nabij Den Horn, stond ooit een parochiekerk. Deze kerk werd in 1340 vanuit het klooster vanuit Aduard gesticht.

Volgens de kloosterkroniek (in eerste 1e aanleg voltooid in 1485) beschikte de kerk over een relikwie van de heilige Margaretha, ook wel Sint Margriet of Heilige Marina genoemd, namelijk een gedeelte van haar arm.

Abt Fredericus Gayckinga (1329- 1350) had het relikwie in Rome verworven. Het reliek werd door abt Fredericus geschonken aan de door hem gebouwde kerk te Lagemeeden, een dochterkerk van het zuidelijker gelegen Oostwold, waar het Aduarder klooster over een voorwerk beschikte. Volgens de kroniek werd de arm door de gelovigen met de grootst mogelijke eerbied vereerd.De kerk van Lagemeeden is in 1862 afgebroken om plaats te maken voor een nieuwe kerk die meer centraal gelegen in Den Horn lag. Het reliek van de arm van de heilige Marina was destijds echter al lang verdwenen. Het is aannemelijk dat dit tijdens de reductie in 1594 is gebeurd, toen men in Groningen het katholicisme afzwoer en overging tot het protestantse geloof en kerkelijke goederen in handen van de wereldlijke macht kwam.

Een impressie van fotograaf Jan Hendrik van der Veen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *