Martini Ziekenhuis in alle opzichten een tevreden ziekenhuis

groningen-martini ziekenhuis-open dag 2013-10Het Martini Ziekenhuis presenteert deze week zijn jaardocument en de resultaten van 2012. Afgelopen jaar noteerde het ziekenhuis de hoogste patiënttevredenheid (CQI: 8,3) en medewerkertevredenheid (7,7) ooit. Het financiële resultaat van €12,7 miljoen completeert de triade. Voorzitter van de Raad van Bestuur Hans Feenstra: ‘We hebben een mooi jaar gehad.

Het ziekenhuis is in de afgelopen drie jaar op financieel gebied van de gevarenzone naar veiliger haven gegaan. De komende jaren gaan we ons verder ontwikkelen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en service.’

Het aantal poliklinische en opgenomen patiënten steeg ten opzichte van 2011, net als het aantal dagverplegingen. De gemiddelde verpleegduur daalde van 4,6 naar 4,4 ligdagen. Het financiële resultaat wordt positief beïnvloed door eenmalige meevallers zoals de verkoop van de locatie Van Ketwich en de stelselwijziging naar DOT Zorgproducten. Feenstra: ‘Dit is het laatste jaar van dergelijke eenmalige meevallers. Voor de komende jaren sturen we aan op een resultaat van €4,5 miljoen, wat we nodig hebben om tegenvallers op te kunnen vangen en te blijven investeren. Met een solvabiliteit van 13,75% zijn we hard op weg naar het niveau dat van een organisatie van onze omvang verwacht mag worden.’

Veilig ziekenhuis
‘Ik ben bijzonder trots op alle ontwikkelingen op het gebied van veiligheid in ons ziekenhuis,’ zegt Feenstra. ‘Veiligheid voor patiënten en personeel staat bij ons hoog in het vaandel en ik ben dan ook zeer tevreden dat we op dat gebied landelijk leidende resultaten behalen.’ Zo was het gestandaardiseerde sterftecijfer van het ziekenhuis voor het derde jaar op rij het laagste van Nederland. In het afgelopen jaar is in het hele ziekenhuis het Elektronisch Verpleegkundig Dossier geïmplementeerd, met een groot effect op de kwaliteit van de  verpleegkundige zorg. Daarnaast heeft het ziekenhuis de doelen van het landelijke VMS-Veiligheidsprogramma gehaald. In 2012 zijn er tien voorvallen als mogelijke calamiteit bij de inspectie (IGZ) gemeld. De inspectie was positief over de verrichte onderzoeken en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen en getroffen verbetermaatregelen.

Profiel voor de toekomst
In 2012 formuleerde het bestuur van het Martini Ziekenhuis samen met de medische staf het Strategisch Beleidsplan 2012-2016 Samen voor de beste zorg. Het ziekenhuis blijft zich als topklinisch opleidingsziekenhuis in de toekomst onderscheiden met een breed aanbod medisch-specialistische zorg. Binnen het ziekenhuis zal intensief samengewerkt worden in vier nieuwe zorgclusters: Oncologie, Houding & Beweging, Moeder & Kind en Vasculaire Zorg. Daarnaast profileert het ziekenhuis zich met het Brandwondencentrum. In deze clusters komen kennis en kunde bij elkaar om meerwaarde voor de patiënt te creëren én het ziekenhuis als beste keus op de kaart te zetten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *