Martini Ziekenhuis in Groningen staat in voor de privacy van patiënten

groningen-corpus den hoorn-van swietenlaan-beelden-vertrouwen-1Het Martini Ziekenhuis  in de Groninger wijk Corpus den Hoorn wordt vandaag met name genoemd in een artikel in het Dagblad van het Noorden over de bescherming van patiëntgegevens. In het artikel staat ook een citaat van VVD Tweede-kamerlid Leendert de Lange waarin het Martini Ziekenhuis wordt genoemd als een ziekenhuis waarin de privacy bescherming niet op orde is. Deze beweringen zijn aantoonbaar onjuist.Het Martini Ziekenhuis heeft wél een stringent beleid in het toepassen van wettelijke en andere privacyregels. De Lange heeft nooit contact met het Martini Ziekenhuis gezocht voor informatie. Het ziekenhuis acht zich in zijn goede eer en naam aangetast.

nederland 2013, corpus den hoorn, lab infectieziekten, van swietenlaanIn het artikel ‘Lab beticht van privacyschending’ in het Dagblad van het Noorden wordt gesuggereerd dat ziekenhuizen in Noord Nederland, waaronder het Martini Ziekenhuis, onzorgvuldig omgaan met patiëntgegevens. Het betreft het beschikbaar stellen van laboratoriumgegevens door medisch laboratorium Certe aan ziekenhuizen waar de betreffende patiënten behandeld worden. In het artikel wordt VVD tweede-kamerlid Leendert de Lange geciteerd. Daarin noemt hij het Martini Ziekenhuis als voorbeeld.

De Lange stelt: ‘Je medische gegevens moeten altijd veilig zijn. Dat iedere willekeurig bevoegde zorgverlener van een ziekenhuis als het Martini Ziekenhuis kan neuzen in de gegevens die door Certe worden aangeleverd, is onacceptabel. Het is alsof je een dossierkast open zet. Ik snap niet dat een ziekenhuis het mogelijk maakt om personeel zonder toestemming van patiënten te laten rondneuzen in vertrouwelijke en persoonlijke informatie. Hier moet wat mij betreft direct een einde aan worden gemaakt.’

De heer De Lange is geheel onbekend binnen het Martini Ziekenhuis en heeft nooit geïnformeerd naar de handelswijze van het Martini Ziekenhuis in relatie tot het gebruik van en/of de toegang tot patiëntgegevens. Noch in relatie tot laboratoriumresultaten noch anderszins. Het Martini Ziekenhuis betreurt het dat haar reputatie ten onrechte beschadigd wordt en verwijt de heer De Lange onzorgvuldigheid en daardoor onjuiste oordeelsvorming.

Bestuursvoorzitter Hans Feenstra: ‘Het Martini Ziekenhuis hecht er zeer aan dat patiënten erop kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig met hun gegevens omgaan. Sinds jaar en dag zijn diverse, zowel technische als procedurele, maatregelen van kracht  om te waarborgen dat het gebruik van en de toegang tot patiëntgegevens binnen de kaders van wettelijke en andere regelgeving wordt vormgegeven. Binnen het Martini Ziekenhuis is een security officer aangesteld die specifiek daarop toeziet. Waar De Lange het over een openstaande dossierkast heeft, gaat het in werkelijkheid eerder om een kluis waarvan alleen geautoriseerde zorgverleners een sleutel hebben. Daar komt uiteraard nog bij dat elke arts gehouden is aan zijn of haar medisch beroepsgeheim. Het Martini Ziekenhuis heeft zijn handelswijze in dezen ook extern laten toetsen. Ik nodig de heer De Lange graag uit in ons ziekenhuis om zich er persoonlijk van op de hoogte te stellen dat wij zorgvuldig omgaan met de privacy en andere belangen van onze patiënten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *