Meer bankjes opweg naar centrum Groningen voor ouderen

groningen-paddepoel-wijkschouw-zonnelaan-2De gemeente Groningen wil volgend jaar extra bankjes plaatsen langs de hoofdroutes naar de binnenstad. Dan hebben ouderen meer plekjes om even uit te rusten. De gemeente wil daarvoor bankjes verplaatsen die nu nauwelijks worden gebruikt. Ook aan beide kanten van de Concourslaan komen twee extra bankjes.

De bankjes komen er op verzoek van de gemeenteraad. Uit een eerste verkenning blijkt dat er in theorie behoefte is aan ongeveer tien extra bankjes op de routes naar het centrum. De gemeente heeft de Ouderenraad en het Stedelijk Overleg Ouderenbonden Groningen gevraagd om mee te denken en advies te geven over de meest geschikte plaats voor de bankjes. Verder komen er binnenkort bankjes in de Korenstraat, op de route tussen het centrum en de parkeergarage Boterdiep.

Bewegen
Het college van B&W wil de komende jaren extra inzetten op een beter verblijfsklimaat. De inrichting van de stad moet uitnodigen om te bewegen, vindt het college. Dat kan met bijvoorbeeld meer uitdagende speelplekken, maar ook met voldoende rustpunten voor ouderen. Voor het uitwerken van deze verbeteringen gaat de gemeente in gesprek met de bewoners op wijk- en buurtniveau.

Experiment
Tot slot loopt er in een aantal straten in de binnenstad een experiment, waarbij ondernemers zelf meer ruimte krijgen om het verblijfsklimaat te verbeteren. Dat leidt in bijna alle gevallen ook tot meer openbare bankjes.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *