Mensenrechtenactivisten welkom in Groningen

steden nederland, groningen, centrumGroningen moet tijdelijk onderdak en training gaan bieden aan mensenrechtenactivisten. De fracties van Student en Stad en D66 dienen hiervoor een voorstel in bij de Groningse gemeenteraad.

Groningen zou hiermee deel worden van een groeiend Europees netwerk van shelter city’s. Deze steden bieden drie tot zes maanden onderdak en ondersteuning aan mensen die zich in eigen land met gevaar voor eigen leven sterk maken voor de mensenrechten. Shelter city is een initiatief van de Nederlandse organisatie Justitia et Pax en wordt ondersteund door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Bijdrage aan mensenrechten wereldwijd
Het initiatief van shelter city past bij uitstek bij Groningen, stellen Suzanne Klein Schaarsberg (Student en Stad) en Koosje van Doesen (D66). Klein Schaarsberg: “Groningen is een internationaal georiënteerde stad die zich terecht profileert als city of talent. Laten we die kennis en kunde dan ook delen met mensen elders. Mensen die zich met gevaar voor eigen leven hardmaken voor mensenrechten en een rechtvaardiger samenleving.”

Groningen kan voor mensenrechtenverdedigers dienen als rustpunt, een kans om aan te sterken, stelt Klein Schaarsberg. “En een verblijf in deze stad geeft hen ook de kans om hun internationale netwerk versterken en noodzakelijke kennis en vaardigheden te verdiepen.”

Uitgelezen kans voor Groningse scholieren en studenten
Het initiatief levert niet alleen een bijdrage aan de bescherming van de mensenrechten. De gasten zullen ook voorlichting en masterclasses geven aan bijvoorbeeld studenten en scholieren.  Van Doesen: “Daarmee dragen ze niet alleen op een bijzondere manier bij aan de kwaliteit van het onderwijs in onze stad. En we laten zo ook zien dat Groningen een open, tolerante stad is, waar we het belang van mensenrechten onderkennen. Ook daarom is het zo belangrijk dat we deze mensen een warm welkom bieden.”

Initatiefvoorstel
Toen Student en Stad met het plan kwam om het shelter city-initiatief naar Groningen te halen, ontdekte de fractie dat hun collega’s van D66 hetzelfde overwogen. De fracties besloten daarop in goed overleg de krachten te bundelen. Het initiatiefvoorstel dat zij opstelden ligt momenteel voor advies bij het college. Den Haag was in 2012 de eerste shelter city. Sindsdien hebben ook Nijmegen, Utrecht, Amsterdam en Middelburg zich al  aangesloten bij het netwerk.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *