Natuur is genieten, waarderen en beschermen

natuur, landschappen

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken organiseert in juni een Natuurtop met partijen die van belang zijn voor een levendige natuur. Dat zijn behalve maatschappelijke (natuur)organisaties ook het bedrijfsleven, provincies en andere overheden. De staatssecretaris vindt dat het tijd is om met een gezamenlijke visie op natuur te komen.

‘Ik ben ervan overtuigd dat we met meer mensen moeten samenwerken. Natuurbeleid is meer dan alleen beschermen. Het gaat ook om het slim benutten van natuur door het te combineren met doelen op het gebied van gezondheid, veiligheid en economie.’ De Natuurtop is een eerste stap om samen de schouders eronder te zetten. Dit schrijft de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer.

Staatssecretaris Dijksma benadrukt het belang van natuur. ‘Natuur is niet alleen te vinden in natuurgebieden. Natuur is overal en dat wordt ook zo beleefd. Ik denk dat er nog veel winst is te halen uit de slimme combinatie van natuur en andere economische belangen.’ Het tot stand komen van de Markerwadden in het Markermeer is een mooi voorbeeld van een nieuwe manier van samenwerken tussen diverse partijen. ‘Ook kan de combinatie natuur en gezondheid veel meer opleveren dan we nu denken, bijvoorbeeld meer groen in de stad of meer toegankelijke natuur voor recreatie en ontspanning.’

Werken aan een natuurvisie

De vraag is hoe er komende jaren meer mensen van de natuur kunnen gaan genieten, hoe de natuur beter gewaardeerd wordt en hoe de natuur voldoende kan worden beschermd. Wie gaat meehelpen met de verdere ontwikkeling, beheer en onderhoud van de natuur? De Natuurtop vormt de basis waar het Ministerie van Economische Zaken samen met de betrokkenen uit de maatschappij werkt aan een natuurvisie die begin volgend jaar af moet zijn. De Natuurtop wordt afgesloten met een manifest.

Stevige uitgangspositie

Het nieuwe natuurbeleid bouwt voort op wat er al is. De internationale doelen staan niet ter discussie. Natura 2000 gebieden worden aangewezen en er worden beheerplannen voor gemaakt, er komt een robuuste Ecologische Hoofdstructuur. De natuurwet die zorgt voor het zorgvuldig omgaan met natuur wordt aangepast en voor de zomer aangeboden aan de Tweede Kamer.

Bron: Rijksoverheid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *