Natuurgebied Leinwijk nabij het Zuidlaardermeer

In de buurt van het Zuidlaardermeer in de provincie Groningen ligt Leinwijk tussen de fietsknooppunten 28-52. Een gebied waar een korte wandelroute voor de echte natuurliefhebber is uit gestippeld. Hier loopt men een groot gedeelte door rietmoeras en nat gras. Houd hier rekening mee met het kiezen van uw schoeisel. Halverwege de tocht staat een uitkijkpunt met een schitterend uitzicht overhet hele gebied.

Leinwijk is meer dam 10 jaar dé proeftuin voor het hele Zuidlaardermeergebied geweest. In het veldlaboratorium werd de invloed van beweging in het water en wisselende waterstanden op de waterkwaliteit en de plantengroei onderzocht. Inmiddels heeft het gebied een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Er leven veel water- en moerasvogels. De blauwborst broedt hier en ook groeit hier slijkgroen, een voor het noorden zeldzaam oeverplantje. Ook de bever heeft haar intrek genomen in Leinwijk.

Opvallend in Leinwijk is molen Kikkoman, vernoemd naar de sponsor van het gebied;   Kikkoman Foods Europe BV. De molen pompt water vanuit het Zuidlaardermeer naar Leinwijk en is de spil van het veldlaboratorium. De wisselende waterstanden zijn gunstig voor oever- en waterplanten. Op de slikkige, kale oevers hebben zaden de kans om te ontkiemen en kunnen planten zich vestigen. Zo ontstaat een vloedmoeras.

Dankzij molen Kikkoman is het water voortdurend in beweging. Deze windmolen drijft een grote visvriendelijke vijzel aan – een megakurketrekker – en pompt daarmee niet alleen water het gebied in, maar ook vissen. De vijzel draait heel langzaam en brengt de vissen heel voorzichtig over, zonder ze te beschadigen. In Leinwijk kunnen ze dan een mooi beschut plekje uitzoeken en hun eitjes afzetten op de waterplanten.

Een deel van Leinwijk wordt beheerd door Nederlandse landgeiten. Door te grazen houden zij de begroeiing kort en het landschap open. Zo voorkomen ze dat kruidige gewassen, die in trek zijn bij vlinders en insecten, niet worden overwoekerd. Nederlandse landgeiten kunnen het hele jaar buiten blijven, ze zijn bestand tegen een koud en vochtig klimaat. Het zijn goedaardige dieren, maar hebben ze jonge geitjes, dan is het beter om afstand te bewaren.

Bron: Groninger Landschap  

Alle foto’s over de natuur: klik hier

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *