Nieuw Park en Ride-terrein Reitdiep

zernike huidig transferium (1 van 1)Er komt een nieuw Park+Ride-terrein (P+R) bij de wijk Reitdiep. Dit verrijst in de buurt van het Reitdiepplein aan de provinciale weg N355. De nieuwe P+R-locatie is naar verwachting begin 2016 klaar voor gebruik. Het terrein biedt plaats aan 300 auto’s. Met dit terrein heeft de stad P+R voorzieningen langs hoofdwegen in alle windrichtingen. Wie hier parkeert, kan met snel openbaar vervoer of de fiets de binnenstad bereiken.

P+R-terreinen blijken een succesvol alternatief voor reizen met de auto tot in het hart van de stad. Ze dragen bij aan een betere bereikbaarheid. Dat is welkom, ook al omdat automobilisten gevolgen gaan ondervinden van de werkzaamheden bij de ombouw van de Zuidelijke Ringweg. P+R-voorzieningen zorgen volgens B&W voor minder auto’s en meer leefbaarheid.

Halte en fietsenstallingen
Het nieuwe P+R-terrein Reitdiep kent na de aanleg een OV-halte en fietsenstallingen. Locatieonderzoek wijst uit dat een nieuw P+R-terrein het beste in Reitdiep kan komen vanwege de goede bereikbaarheid vanuit het gebied ten noorden van de stad. Op de plek waar het terrein komt, staat nu nog een bedrijventerrein gepland.

P+R Zernike weg
Met de ingebruikname van het nieuwe terrein verdwijnt de huidige P+R-locatie Zernike. Die telt nu 100 parkeerplaatsen aan de Professor Uilkensweg. Dit terrein ligt niet aan de hoofdwegen. Bovendien zou uitbreiding hiervan gevaren opleveren voor de verkeersveiligheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *