Nieuwbouw jongerentorens Paddepoel onzeker

Er wordt niet eerder van start gegaan met de bouw van de jongerentorens, alvorens er duidelijkheid is over de mogelijkheden over de huur laat Pieter Bregman directeur van woningcorporatie Nijestee ons vandaag weten. Bij het niet doorgaan van de plannen betekent dit voor de Groninger wijk Paddepoel dat er voorlopig geen

sprake zal zijn van verjonging in de wijk en dat meerdere ontwikkelingen de gevolgen hiervan zullen ondervinden. Paddepoel wordt door de gemeente Groningen aangemerkt als tweede koopcentrum van de stad en met het niet realiseren van de plannen van de voormalige Rabotoren en de voormalige GAK locatie komen de ontwikkelingen voor dit gebied in gevaar.


In het nieuwe regeerakkoord van VVD en PvdA is een
maximale huurgrens opgenomen van 4,5 procent van de WOZ-waarde van een woning, bedoeld om de marktwerking op de sociale huurmarkt te bevorderen. Dat betekent voor veel woningen in de sociale huursector dat de huurprijs flink omlaag moet. Tegelijkertijd moeten alle verhuurders, zowel particulieren die meer dan tien woningen verhuren als woningcorporaties, een al eerder opgelegde belasting gaan betalen: de zogenoemde verhuurdersheffing. In 2013 gaat dat nog om vijf miljoen euro, maar in 2014 wordt dat 800 miljoen.

Verhuurders zien daarmee hun verhuuropbrengst fors dalen en moeten tegelijkertijd zware heffingen aan de overheid betalen. Behalve de verhuurdersheffing zijn dat ook eerder opgelegde heffingen, zoals de vennootsschapsbelasting en een bijdrage aan het Vestia-debacle. Voor verhuurders met weinig geld, zoals studentenhuisvesters, is dat onmogelijk.

Of de plannen voor huisvesting van jongeren in onze wijk onder druk komen te staan, blijft even een vraag en we zullen navraag doen van één van de corporaties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *