Nieuwe college Groningen inzicht – Bereikbaarheidsdicussie volop op twitter

Tijdens de persconferentie, waar het nieuw collegeakkoord ‘Het prinsenakkoord op de rails…’ werd gepresenteerd, werd duidelijk in de beantwoording van de fractieleden dat het bereikbaarheidsvraagstuk als één van de belangrijkste opgave aangemerkt werd.

Afgesproken werd om gezamenlijk met de regio tot een integraal bereikbaarheidsplan voor Groningen te komen. De woorden waren nog niet uitgesproken of er wordt wat afgetwittert over dit onderwerp en ook door de nog aan te stellen wethouders, iets wat niet past binnen de gemaakte afspraken. De burgers hebben behoefte aan duidelijkheid en geen ruis. Het lijkt eerder wenselijk allen gezamenlijk een plan uit te werken en dan naar buiten te treden met de beoogde oplossing. Een afspraak is een afspraak waar men zich binnen de nieuw te vormen coalitie zich dient aan te houden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *