NOVO en Promens Care samen verder als Cosis

novo bij officiele start bouw trefkoellocatie-2Promens Care en NOVO bundelen per 1 januari 2013 hun krachten in een holding met de naam Cosis. Hiermee wordt het fundament gelegd om ook in de toekomst zorg, kleinschalig en verankerd in de lokale samenleving, te kunnen blijven bieden. De twee zorgorganisaties blijven zelfstandig en onder hun eigen naam werken.

 

Promens Care en NOVO hebben elk in hun eigen werkgebied een goede naamsbekendheid opgebouwd en kunnen rekenen op het vertrouwen van cliënten, medewerkers en relaties. Binnen Cosis zal in de komende jaren toegewerkt worden naar gemeenschappelijke ondersteunende diensten.

De continuïteit en de kwaliteit van zorg aan mensen met een beperking, van jong tot oud, wordt daarmee gewaarborgd. Door de samenwerking zijn de organisaties voorbereid op de toekomstige ontwikkelingen. In dit alles staat het belang van de cliënt centraal. Kleinschaligheid en samenwerking met (lokale) partners staan hierbij voorop. Het doel is de cliënt te ondersteunen om een zo goed mogelijk leven te kunnen leiden in én met hun omgeving. Een leven zoveel mogelijk zoals ze dat zelf willen, net zoals ieder ander.

Cosis
Voor de holding is de naam Cosis gelanceerd. De nieuwe naam is een samenvoeging van de Latijnse woorden Co (samen) en Esse (zijn) en Cosa (zaak/doel). De naam vertaalt op kernachtige wijze het streven van NOVO en Promens Care om samen de opdracht uit te voeren. Promens Care en NOVO samen. Maar ook samen met cliënten, familie, verwijzers en relaties. Samen zetten we ons in om door respect en betrokkenheid mensen zich zelf te laten zijn.
Cosis is het resultaat van de samenwerking tussen partijen. Daarom staat Cosis voor de ‘kracht van samen’.
De Raad van Bestuur van Cosis wordt gevormd door de heer W. Hadderingh (huidig bestuurder Promens Care) en de heer J. van der Pol (huidig bestuurder NOVO).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *