NOVO in Paddepoel en de zorgen over de AWBZ

Gisteren, 12 september, spraken we met Jaap van der Pol, bestuurder NOVO. Op de nieuwe locatie van de voormalige Trefkoel locatie komen onder meer drieënveertig woningen die bestemd zullen zijn voor de cliënten van NOVO en naar verwachting begin 2014 gerealiseerd zullen zijn.

In de provincies Groningen en Drenthe komen we NOVO op meer dan 80 locaties tegen. NOVO is daarom altijd dichtbij. Kinderen en volwassenen krijgen bij NOVO verschillende vormen van ondersteuning, begeleiding en behandeling, waarbij het uitgangspunt is dat zij de regie over hun eigen leven voeren. Op de nieuwe locatie zullen 20 – 25 fte’s werkzaam voor ondersteuning van de bewoners, die bewust midden in een wijk en naast een winkelcentrum gepositioneerd is.

Men maakt zicht zorgen over de dreigende bezuinigingen en de verandering van de AWBZ per 1 januari a.s. Veel zal overgeheveld gaan worden naar de gemeenten en via de CIZ, (Centrum indicatiestelling zorg)indicering vastgesteld gaan worden. De cliënten binnen NOVO is een speciale groep en maakt procentueel beperkt gebruik van de AWBZ gelden, waar nauwelijks op te bezuinigen is. Een groep die geborgd moet worden door de maatschappij voor zorg en de vrees bestaat dat bij de uitvoering via de gemeenten, dit nadelige gevolgen kan hebben. Deze groep is geheel afhankelijk en zullen te allen tijde zorg nodig hebben. Een positieve ontwikkeling is de ontwikkeling het zorgen voor elkaar. Omzien naar elkaar, concentratie van activiteiten in wijken zijn ontwikkelingen die op de voet gevolgd worden. Hier is in de totale zorg geld te besparen, al zal dat minder voor de NOVO cliënten van toepassing zijn, gelet op het speciale karakter. Anders is dit met bijvoorbeeld ouderen zorg. De uitvoering zal niet eenvoudig, maar met zorgen voor elkaar, concentratie en bundeling van krachten, biedt het zeker perspectief.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *