Openheid over inzet dierenbeleid Groningen

demonstratie, megastallenDe Partij voor de Dieren wil openheid over de inzet van de gemeente voor dieren in Groningen. De gemeente kent diverse taken en beleidsstukken gericht op dieren, maar hier wordt in de begroting, rekening en voorjaarsnota amper over gerept. Volgens de partij kan de raad hierdoor haar taak onvoldoende uitvoeren.

De vragen die de Partij voor de Dieren hierover aan het College stelt, zijn een derde poging om inzicht te krijgen in de gegevens. Raadslid voor de partij, Gerjan Kelder: “tot twee keer toe hebben wij een motie ingediend, waarin wij om gegevens over taken en beleid op het dierenvlak vroegen. De meeste andere fracties wilden hier echter niets van weten. En dat terwijl openheid momenteel zo’n belangrijk punt is in de Groninger politiek!” Kelder vindt het niet meer dan logisch dat het College de raad op de hoogte houdt van zijn diergerelateerde inspanningen. “Alle andere taken en beleidsvelden worden wel ieder jaar toegelicht in begroting, rekening en voorjaarsnota. Ik zie niet in waarom we dit gedeelte zouden overslaan.”

De partij wil onder andere inzicht in het verloop van het beleid tegen circussen met wilde dieren, het hondenbeleid en de opvang van zwerfdieren, wat een wettelijke taak is van de gemeente. Maar de gemeente heeft tevens een vinger in de pap als het gaat om beleid voor dieren in het wild en veehouderij. Daarom wil de Partij voor de Dieren daar ook meer over weten. Een aparte dierenbegroting is volgens Kelder niet nodig. “Het enige waar we om vragen, is voldoende gegevens om onze taak als raadsfractie goed uit kunnen voeren. Dat kan best in één of enkele pagina’s, net als bij de andere onderwerpen.”

 

Groningen heeft het leeuwendeel van haar dierendoelstellingen in de, uit 2008 stammende, Dierenwelzijnsnota “Van kop tot staart” geformuleerd. Sinds de Partij voor de Dieren in 2010 de nota op enkele punten wist te wijzigen, is deze echter nooit meer geëvalueerd of herzien. Als het College van B&W het voorstel van de partij accepteert om de Dierenwelzijnsnota te herzien, vervallen er zeven van de 22 vragen, die de partij aan het College stelt. “Die stellen we dan bij het voorstel voor de nieuwe nota,” aldus Kelder.

 

Een wettelijke taak van de gemeente is het opvangen van zwerfdieren en het opruimen van dode dieren. Daarnaast mag een gemeente een eigen hondenbeleid vaststellen en een vorm voor natuurbeheer bepalen. In bestemmingsplannen en een geurbeleid kan een gemeente regels vastleggen voor de veehouderij en via controles kan bijvoorbeeld het functioneren van luchtwassers in de gaten worden gehouden. Visserij kan door de gemeente aan banden gelegd worden en ook regels en beleid omtrent evenementen met dieren liggen -tot op zekere hoogte, op het gemeentelijke bordje. Daarnaast is er de keuze om acties en campagnes te organiseren, die dierenwelzijn en goede omgang met dieren bevorderen, waarbij de eigen organisatie ook onder de loep genomen kan worden.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *