Opnieuw kap zieke kastanjebomen in Groningen

natuur, bomen en bossenKastanjes verzwakt door kastanjeziekte en zwammen

Sinds de kastanjeziekte in 2011 ook in onze stad opdook, inspecteert de gemeente drie keer per jaar alle ruim 1600 kastanjes. Uit de laatste inspectie komt naar voren dat 60 kastanjebomen ernstig zijn aangetast door deze ziekte en daarmee in samenhang door zwammen. Om spontane breuk van stam of takken voor te zijn, worden deze kastanjebomen op korte termijn vrijwel allemaal gekapt.

In 2011 greep de kastanjeziekte snel om zich heen in de stad. Als gevolg daarvan heeft de gemeente al eerder kastanjebomen moeten kappen, terugsnoeien of knotten om gevaarlijke situaties te voorkomen. De laatste inspecties wijzen uit dat de uitbreiding van kastanjeziekte nog steeds doorgaat.

Verspreid over verschillende delen van de stad zijn 60 kastanjes zo ernstig aangetast dat ze gekapt moeten worden. Het gaat onder meer om bomen aan de singels (7), in het Noorderplantsoen (5) en in Beijum en Lewenborg (8 ). Daarnaast zijn in ook de Oosterpoort, de Wijert en Helpman ernstig zieke bomen aangetroffen.

Ook de markante kastanje in de Prinsentuin is door de ziekte aangetast. Omdat het hier gaat om een beeldbepalende boom heeft een extern bureau nog verder onderzoek uitgevoerd. Deze ‘second opinion’ onderschreef de conclusie dat deze boom gekapt moet worden. Nader onderzoek was er ook naar twee kastanjebomen in het Noorderplantsoen. Hieruit kwam eveneens naar voren dat deze kastanjes gekapt moeten worden. Een dergelijk aanvullend onderzoek wordt ook uitgevoerd bij andere kastanjes met een stamdoorsnede van meer dan een meter. Zo wordt voorkomen dat mogelijkheden over het hoofd worden gezien om deze vaak beeldbepalende bomen voor de stad te behouden.

Kastanjeziekte verzwakt de bomen en maakt ze vatbaar voor aantasting door zwammen. Deze aantasting vergroot de kans op spontane breuk van stam of takken. De ziekte verloopt onvoorspelbaar en kan soms in een paar weken toeslaan. Zowel elders in het land als in Groningen (Heerdenpad) zijn onderzoeken uitgevoerd om een manier te vinden om de ziekte aan te pakken. Deze hebben tot dusver nog geen resultaat opgeleverd. De verwachting is dat dit ook niet op korte termijn zal gebeuren.
De kastanjeziekte en de secundaire aantastingen blijven zich ontwikkelen. Daarom worden alle kastanjebomen in de stad jaarlijks drie keer gecontroleerd. Omdat ook jong aangeplante kastanjes vatbaar blijken te zijn voor de kastanjeziekte, kiest de gemeente bij herplant voor andere boomsoorten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.