Opstelten geen luisterend oor meer voor Politiebonden

In de aanloop naar de Nationale Politie heeft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie zich de afgelopen maanden een onvoldoende betrouwbare overlegpartner getoond. Vandaag (donderdag 15 november) hebben de vier landelijke politiebonden dan ook besloten dat het geen zin heeft om nog langer met de bewindsman over de uitwerking van afspraken in de laatste twee politie-CAO’s te praten. Ze hebben zich teruggetrokken uit het officiële arbeidsvoorwaardenoverleg en daarmee de uitvoering van allerlei nieuw beleid tot stilstand gebracht.

De bonden hebben het afgelopen jaar veel geïnvesteerd in het maken van afspraken met de minister over een goed Sociaal Plan bij de komende reorganisatie van het politieapparaat (Landelijk Sociaal Statuut), over een nieuw Landelijk Functiegebouw (LFNP), over een betere waardering voor ‘frontliniemedewerkers’, over de WIA en over tal van andere onderwerpen. Helaas hebben ze moeten vaststellen dat de minister op tal van onderdelen afspraken niet nakomt of achteraf anders uitlegt dan overeengekomen. Dit zet de belangen van onze leden zwaar onder druk.

Nationale Politie

Daarnaast laat de minister het volgens de bonden afweten als het gaat om de regie en sturing op de vorming van de Nationale Politie. ‘Wij krijgen volop signalen uit de achterban dat door ons gemaakte afspraken met de minister door de Kwartiermakers niet worden nagekomen,’aldus NPB-voorzitter Han Busker. ‘Dat leidt tot een toenemende onduidelijkheid en onzekerheid bij onze leden. Een onwenselijke situatie die wij als vakbonden niet langer kunnen en mogen negeren!’

Krachtig signaal

Afspraak is afspraak. Dat is waar politievakbonden voor staan en op aanspreekbaar zijn. ‘Een krachtig signaal als het opschorten van het overleg bleek onvermijdelijk. We begrijpen dat dit een ingrijpend middel is, zeker zo vlak voor de start van de Nationale Politie – waar wij overigens een voorstander van zijn en blijven. Maar als met ons gemaakte afspraken niet worden nagekomen moeten we op een gegeven moment onze rug rechten. Dat zijn we aan onze achterban verplicht.’

De politievakbonden roepen hun besturen bij elkaar om zich te beraden op de ontstane situatie. Over de uitkomsten hiervan zal zo spoedig mogelijk nader worden bericht.

(bron: Nederlandse Politiebond)

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *