Paddepoel scoort slecht bij helpen zieke of gehandicapte buurtgenoot

spelmiddag paddepoel noord-1Uit de gegeven van monitor Leefbaarheid en Veiligheid komen we allerlei bevindingen over onze wijk Paddepoel tegen en waar Paddepoel-Zuid afzonderlijk is beoordeeld. Paddepoel is in onze beleving één wijk. Naast dat  geconcludeerd wordt dat we het slechts scoren als het gaat om het helpen van onze naaste scoren we ook het hoogst als het gaat om de samenstelling van de wijk. Oordeelt u zelf en bekijk alle activiteiten van de afgelopen jaren in de wijk klik hier

groningen-paddepoel-saturnuslaan-winter 2013-1Paddepoel is een grote wijk, gebouwd in de jaren zestig en vroege jaren zeventig en is een typisch product van zijn tijd. Rijtjeshuizen en flats gebouwd in stempels bepalen het straatbeeld. In het noorden van de wijk staan iets luxere huizen, waarvan steeds meer particulier bezit. Dit zijn vooral voormalige corporatiewoningen die een aantal jaren geleden zijn verkocht. In het midden van de wijk zijn veel huizen corporatief bezit en in Paddepoel-zuid is een stevig en omvangrijk wijkvernieuwingsprogramma uitgevoerd met voornamelijk nieuwe koopwoningen.

paddepoel-winkelcentrum-bakker de jong-1De wijk heeft een groot winkelcentrum met een bovenwijks bereik. In Paddepoel wonen 9.000mensen, onder wie relatief veel ouderen en niet westerse allochtonen.In deze paragraaf beschrijven we de uitkomsten voor Paddepoel-zuid als deze opvallend afwijken van de uitkomsten voor de hele wijk.

 

groningen-paddepoel-noorderkroonstraat-sloop woningen-4Bewoners meer gehecht aan Paddepoel
De kwaliteit van de woonomgeving is in Paddepoel gelijk gebleven aan die van de meting in 2010 en ligt onder het stadsgemiddelde. In het zuiden van de wijk verbeterde de kwaliteit van de woonomgeving, maar deze is nog wel lager dan gemiddeld in de stad.

Meer bewoners zijn gehecht aan hun buurt dan twee jaar geleden: 64 tegenover 57 procent bij de vorige enquête. Gemiddeld in de stad is 69 procent van de respondenten gehecht aan hun buurt. In Paddepoelzuid geeft 60 procent aan gehecht te zijn aan de buurt, ook dit is meer dan in 2010.
stip-mantelzorg-1|De bewoners hebben aangegeven welke problemen in hun wijk het grootst zijn. In Paddepoel vindt 23 procent de samenstelling van de bevolking een probleem, het hoogste percentage van alle wijken en buurten in de stad. In Paddepoel-zuid komt dit niet naar voren; hier krijgt criminaliteit en vandalisme het hoogste percentage van de stad.

Schone, goed onderhouden en groene wijk
De fysieke leefomgeving is in heel Paddepoel verbeterd. De wijk hoort bij de wijken met de hoogste tevredenheid over het onderhoud van de wegen. De kwaliteit van de woningen nam toe en is nu bovengemiddeld. Paddepoel is een groene wijk en dat groen scoort hoger dan gemiddeld. In Paddepoel-zuid is 91 procent van de respondenten tevreden over de groenvoorziening, in 2010 was dit 86 procent. De verloedering in de wijk nam de laatste jaren af en ligt nu onder het stadsgemiddelde. De bewoners zijn bovengemiddeld tevreden over het schoonhouden van hun woonomgeving en hebben veel minder last van hondenpoep dan twee jaar geleden. Ook melden veel minder bewoners dat er vaak dingen worden vernield. Het onderhoud van speeltoestellen is sterk verbeterd sinds 2010.

mensenSociaal rond gemiddelde en toegenomen in Paddepoel-zuid
Sociaal gezien is Paddepoel inmiddels een redelijk stabiele wijk, met scores in de buurt van het stadsgemiddelde. De sociale samenhang in de wijk als geheel is stabiel op een laag niveau, maar in Paddepoel-zuid stevig toegenomen tot vlakbij het gemiddelde. Het percentage dat regelmatig een praatje maakt met buurtgenoten, is in de zuidelijke helft van de wijk zelfs bovengemiddeld. In de wijk als geheel is het percentage bewoners dat bereid is een zieke of gehandicapte buurtgenoot te helpen het laagst van de stad.
Positief is dat in Paddepoel veel meer bewoners actief zijn geweest voor de buurt dan twee jaar terug.

Gemiddelde tevredenheid voorzieningen
Over alle voorzieningen is men in Paddepoel en Paddepoel- zuid even tevreden als gemiddeld in de stad.En die tevredenheid is voor de meeste voorzieningen meegestegen met die in de stad. Het winkelaanbod oogst evenveel tevredenheid als eerder, en dat geldt ok voor de rest van de stad.

Paddepoelsters voelen zich veiliger in hun wijk
De gevoelens van onveiligheid zijn in heel Paddepoel afgenomen sinds 2010, al voelt in Paddepoel-zuid nog een bovengemiddeld percentage zich wel eens onveilig in de buurt. Veel minder mensen melden dat overlast door drugsgebruik vaak voorkomt in de wijk.
Ook zijn er minder Paddepoelsters slachtoffer geworden van geweld en van vernielingen aan hun auto of diefstal van onderdelen van hun auto.

Ontwikkelingen zuid positief, noord ronduit somber
We zien een duidelijk verschil tussen de beide wijkdelen in de beoordeling van de ontwikkelingen van deze buurten. Veel en toenemende percentages bewoners van Paddepoel-zuid vinden dat hun buurt erop vooruit is gegaan de laatste jaren en verwachten in de toekomst verdere vooruitgang. In de wijk als geheel is het net andersom: een hoog en toenemend percentage bewoners vindt dat de wijk erop achteruit is gegaan en ziet die ontwikkeling doorzetten in de toekomst. De bewoners van Paddepoel-noord hebben dus weinig positiefs te melden als het om de ontwikkeling van hun buurt gaat.

De hele rapportage: klik hier

 

Eén gedachte over “Paddepoel scoort slecht bij helpen zieke of gehandicapte buurtgenoot

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *