Paddepoelsterbrug (tijdelijk) mogelijk eind 2021 geplaatst | Structuele oplossing zomer 2020 bekend

In de zomer 2020 wordt er een besluit genomen over de structurele oplossing voor de Paddepoelsterbrug. Hierbij betrekt Rijkswaterstaat actief de omgeving. Daarnaast onderzoekt Rijkswaterstaat of de start van de bouw van de tijdelijke brug al eerder kan plaatsvinden dan in 2021. De minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen schrijft dit in haar brief aan de Tweede Kamer, als antwoord op de Motie Schonis c.s.

De Paddepoelsterbrug in de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl bij Groningen werd eind september 2018 aangevaren en het brugdek werd daarna verwijderd. Sindsdien moeten de gebruikers van deze verbinding omrijden via de nabijgelegen Dorkwerder- en/of Walfridusbrug. Omgeving Paddepoelsterbrug betrokken bij keuzes

Om het mogelijk te maken in de zomer van 2020 te kiezen tussen de varianten, start Rijkswaterstaat in maart 2020 met gesprekken met overheden, gebruikers en omwonenden. De provincie Groningen wordt hier nauw bij betrokken. Daarnaast wordt er aanvullend onderzoek gedaan naar de functie van de Paddepoelsterbrug in het fiets- en wandelnetwerk en onderzoekt Rijkswaterstaat de potentiële locaties voor een brug. Ook hierbij wordt de omgeving nauw betrokken.

Verbeteren omleidingsroutes zomer 2020 gereed

In het bestuurlijk overleg van november 2019 is er €350 duizend beschikbaar gesteld aan de gemeenten Groningen en Westerkwartier om de omleidingsroutes te verbeteren, die langer dan voorzien in gebruik zullen zijn. Beide gemeenten hebben aangegeven dit uiterlijk in het najaar van 2020 gerealiseerd te hebben.

Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl (HLD)

De Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl (HLD) bestaat uit het Prinses Margrietkanaal (Friesland), Van Starkenborghkanaal en Eemskanaal (Groningen). De HLD is een van de belangrijkste waterwegen van ons land. De hoofdvaarweg is onderdeel van de verbinding Amsterdam – Noord-Nederland en verbindt de havens van Amsterdam en Rotterdam met Noord-Duitsland voor de beroepsvaart. Per jaar worden 200.000 containers over de hoofdvaarweg vervoerd. Daarmee is de hoofdvaarweg een belangrijke infrastructurele schakel en van belang voor de noordelijke economie.

Bron: Rijkswatersstaat

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *