Paddepoelsterbrug zo snel mogelijk terug | Steun de actie

Vorig jaar september werd de Paddepoelsterbrug over het Van Starkenborghkanaal aangevaren door een schip. De schade aan de brug was zo groot dat deze weggetakeld moest worden en sindsdien buiten bedrijf is. “Voorheen maakten zo’n zeshonderd fietsers en voetgangers gebruik van de brug”, vertelt Ada Zwakenberg aan OOGTV.  “Zij moeten nu ruim vijf kilometer omfietsen.” Samen met een buurman is zij de actiegroep ‘Brug terug’ begonnen. “We roepen mensen op om een mail te sturen naar brugterug@gmail.com. Al die mailtjes willen we meenemen naar een inloopavond die op 29 januari wordt gehouden in Adorp zodat we aan Rijkswaterstaat kunnen laten zien dat de verbinding echt terug moet komen.” 

Vervangen van de brug
Het is de bedoeling de Paddepoelsterbrug te vervangen door een brug die voldoet aan de huidige eisen van de scheepvaart, met één veel bredere doorvaartopening of met twee doorvaartopeningen, zodat twee schepen hier elkaar kunnen passeren. De planstudie is in 2015 afgerond, in deze studie zijn verschillende varianten onderzocht en beoordeeld. In de Rijksbegroting over 2017 is duidelijk geworden dat de bijdrage vanuit het Rijk later beschikbaar komt en de vervanging van de brug tussen 2023 en 2025 plaatsvindt.

1 thought on “Paddepoelsterbrug zo snel mogelijk terug | Steun de actie

  1. Paddepoelsterbrug,
    Bij deze laat ik u weten dat het onaanvaardbaar is als deze/of een andere brug niet teruggeplaatst wordt. Deze brug is een verbinding in een eeuwen oude weg, die in de dertiger? jaren van de vorige eeuw verbroken werd door de aanleg van het “van Starkenborg” kanaal.
    Kees L. Nijdam

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *