Patroonsfeest in Laren – “Op weg naar de Vrede”

laren-patroonfeest-7Na feestelijk klokgelui wordt het feest in de vooravond geopend met een plechtig lof; op de dag zelf met een vroege ochtendmis op het kerkhof, daarna een plechtige Hoogmis met Latijnse gezangen in de basiliek, gevolgd door het hoogtepunt van het patroonsfeest: de Sint Jansprocessie afgelopen zaterdag in Laren.

Eeuwenlang zijn de gelovigen uit Laren en omliggende Gooise dorpen, voor het feest van Sint Jan de Doper opgetrokken naar het Sint Janskerkhof. Op deze plek heeft de middeleeuwse kruiskerk gestaan waar dan op 24 juni feestelijk het patroonsfeest werd gevierd. In 1580 werd iedere vorm van katholieke eredienst verboden. De koppige Laarders bleven echter trouw aan hun geloof en trokken alleen of in kleine groepjes, vaak in de schemering of ’s nachts, naar het kerkhof. Rond 1800 werd het weer mogelijk feestelijk naar buiten te treden. In 1806 werd de Broederschap van Sint Jan opgericht, belast met de organisatie van de bedetocht die steeds meer uitgroeide tot een echte processie. In 1886 (toen Sint Jansdag gelijk viel met Sacramentsdag) is deze gewijzigd in een sacramentsprocessie. De processie kreeg een nog plechtiger karakter. Vanuit deze tijd stammen ook de erepoorten, als uiting van religieus eerbetoon aan de Heer.

In de zestiger jaren van de vorige eeuw gingen er stemmen op om de Sint Janprocessie op te heffen. Echter een aantal Laarders kon dit op tijd voorkomen. Zij wisten de processie weer nieuw leven in te blazen. De processie groeide weer en mag nu met zijn 2000 deelnemers opnieuw als een groot katholiek feest worden beschouwd, dat van heinde en verre toeschouwers trekt.

Meer informatie over het Patroonfeest: klik hier

Foto’s: Jan Hendrik van der Veen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *