Pilot sneltesten corona van start op RUG, Hanzehogeschool en Noorderpoort

Om te onderzoeken hoe op termijn meer fysiek onderwijs mogelijk is in coronatijd starten de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Hanzehogeschool Groningen en Noorderpoort vanaf maandag 18 januari een pilot met een sneltestlocatie op de Zernike Campus. Groningen is de eerste stad in Nederland die zo’n pilot gaat doen. RUG en Hanze-studenten die zich hebben ingeschreven voor een fysiek tentamen worden uitgenodigd om zich voorafgaand aan het tentamen te laten testen.

Deze pilot valt binnen het plan van het Ministerie van OCW om stap voor stap te onderzoeken hoe op termijn meer fysiek onderwijs mogelijk kan worden gemaakt en wat daarbij de toegevoegde waarde kan zijn van sneltesten. De RUG, Hanzehogeschool en Noorderpoort zijn de eerste instellingen waar deze sneltestpilot van start gaat. De focus ligt eerst op het testen voorafgaand aan fysieke tentamens, om op basis van deze ervaring te kijken waar sneltesten nog meer ingezet kunnen worden.

Uitnodiging
Voor de pilot is beperkte capaciteit beschikbaar. Daarom wordt een aantal studenten geselecteerd die een fysiek tentamen op de Zernike Campus hebben. Zij ontvangen een uitnodiging via de mail met de vraag om, voorafgaand aan het tentamen, een sneltest te doen bij de sneltestlocatie. Binnen drie uur ontvangen zij de uitslag van de test. Een negatieve test is 24 uur geldig.

Uitslag sneltest

Bij een positieve uitslag wordt de desbetreffende student gebeld door de GGD en gaat de student het reguliere GGD-proces in. Voor deze studenten geldt het herkansingsproces zoals dat per instelling tijdens de coronaperiode is georganiseerd. In bepaalde gevallen is een online tentamen mogelijk. Met een negatieve test kan de student gewoon deelnemen aan het tentamen. Wel blijven de coronamaatregelen, zoals 1,5 meter afstand houden, gelden voor alle studenten, ook als zij negatief getest zijn.

De RUG en de Hanzehogeschool vragen hun studenten om deel te nemen aan de pilot.  Op termijn kan dit helpen tentamens en fysiek onderwijs verder te openen zodra de situatie dit toelaat.

Effect op veiligheid
Op basis van deze pilot kijken de instellingen samen met de Aletta Jacobs School of Public Health welk effect de sneltesten hebben op de veiligheid tijdens tentamens en de verspreiding van het coronavirus. Daarna wordt gekeken naar gedrag, juridische, technische en logistieke elementen en of en hoe een dergelijke sneltestlocatie bijvoorbeeld ook voor praktijklessen kan worden ingezet. Het Noorderpoort levert studenten die opgeleid worden tot doktersassistenten en administratieve dienstverlening voor de pilot.

Drie proeflocaties
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Onderwijs heeft drie onderwijssteden aangewezen die starten met een pilot sneltestlocatie om te kijken hoe het fysieke onderwijs op een veilige manier kan worden opgeschaald. Naast Groningen kijken ook Amsterdam en Delft naar de mogelijkheden voor sneltestlocaties. Aan de pilots doen universiteiten, hogescholen en ROC’s mee.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *