Pollux- en Morgensterflatbewoners eisen geïsoleerde woning en vergoeding voor renovatie

Vanmiddag, 23 februari, boden de bewonerscommissie CasPoMor uit de Groninger wijk Paddepoel samen met de bewoners van de Pollux- en Morgensterflat een petitie aan Lefier aan voor een onkostenvergoeding en goede isolatie van hun woningen. Een actie die werd ondersteund door de SP uit Groningen. De bewonerscommissie heeft de afgelopen weken bijna driehonderd handtekeningen ingezameld van bewoners die het niet eens zijn met het beleid van Lefier. Bij de renovatie van de Casporflat is isolatie aangebracht in de bergingen en de kopse kanten van de flat. Tevens hebben de bewoners/huurders een vergoeding ontvangen op basis van de uitgevoerde werkzaamheden tot maximaal € 265,00 en een bloemetje. De huurders vinden dat deze tegemoetkoming ook moet gelden voor alle flats. Gelijke monniken gelijke kappen vinden zij.

De Polluxflat wordt momenteel gerenoveerd met de nodige overlast. Op dit moment vinden er in de woningen van de Polluxflat werkzaamheden plaats. Het betreft vervanging cv en ketel en het opknappen van douche, toilet en keuken. Deze werkzaamheden hebben het vorig jaar  ook in de Castorflat plaatsgevonden. Roel Nutbey van de bewonerscommissie  CasPoMor: “De veelal oudere mensen worden erg onrustig van de renovatie door al het stof, beschadigingen, geluidsoverlast, gebruik van stroom etc. Daarom vinden we een vergoeding vanuit Lefier niet meer dan redelijk. Gezien het aantal handtekeningen kunnen wij rustig stellen dat het erg leeft onder de bewoners”.

Alle foto’s: klik hier 

Een actieve SP in Groningen als het gaat om het behartigen  van bewonersbelangen laat middels Jimmy Dijk weten het eens te zijn met de eisen van de bewoners. De flats moeten goed geïsoleerd worden. De woningen tochten en het is er vaak te koud. Zeker omdat het hier veelal oudere bewoners treft en het logisch is dat alle woningen volledig worden aangepakt.

Lefier laat weten met de bewonerscommissie in gesprek te gaan. De woningen zijn in de jaren zestig gebouwd en leveren voor Lefier maandelijks driehonderdduizend euro aan huurpenningen op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *