Raadscommissies over decentralisaties, armoedebeleid en ondertunneling Paterswoldseweg

groningen-centrum-stadhuis-raadszaal-grote markt-1Op woensdag 12 februari vergaderen de raadscommissies Werk en Inkomen (twee keer) en Beheer en Verkeer. De vergaderingen vinden plaats in de oude raadzaal op het Stadhuis en zijn openbaar.

Via gemeente.groningen.nl/gemeenteraad zijn de vergaderingen ook live te  volgen en zijn de volledige agenda’s en vergaderstukken in te zien.

Werk en Inkomen
De raadscommissie Werk en Inkomen houdt een extra vergadering om 13:00 over de zorgtaken die in 2015 van het Rijk aan de gemeente worden overgedragen. De nota’s Maatschappelijke Participatie, Vernieuwing Sociaal Domein en Transitie Arrangement Jeugdzorg worden door het college ter vaststelling aangeboden.

Bij de reguliere vergadering om 16:30 wordt onder andere het raadsvoorstel ‘Inzet extra middelen armoedebeleid’ besproken. De raad wordt voorgesteld om 0,6 miljoen euro extra in te zetten om het armoedebeleid te intensiveren.

Beheer en Verkeer
Een volle agenda bij Beheer en Verkeer om 20:00. Met onder andere een initiatiefvoorstel van de fracties van GroenLinks en PvdA. De fracties stellen een nieuw scooterbeleid voor om overlast, vervuiling en onveiligheid die scooters zouden veroorzaken terug te dringen. Ook de ondertunneling van de Paterswoldseweg en het verslechterende financieel meerjarenperspectief van het openbaar busvervoer in Groningen en Drenthe staan op de agenda.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *