Reeën schiet je niet zomaar af in Groningen

De provincie heeft een ontheffing verleend aan de FBE Groningen voor het doden van 890 reeën + 89 zieke en gebrekkige dieren. Deze ontheffing is een ‘tussenopdracht’ voor een jaar, in aanloop naar een nog op te stellen faunabeheerplan ree. Reden voor bejaging is ‘populatiebeheer en verkeersveiligheid’. Volgens GS bestaat er geen andere bevredigende oplossing dan het doden van dieren. De Statenfractie van de partij voor de Dieren stelt vragen. Ervaringen uit Nederland en andere landen tonen aan dat het doden van de dieren niet leidt tot minder wildaanrijdingen. Het aantal dieren worden bepaald door de draagkracht van de natuur. Er zullen niet meer reeën komen als er gestopt wordt met schieten. De onrust die de jagers veroorzaken en het vluchtgedrag leiden zelfs waarschijnlijk tot meer ongelukken.

Daarnaast heeft de provincie de ontheffing verleend op basis van de verouderde methode van trendtellingen en doelstanden. Dit beleid is in 2018 losgelaten, waardoor de ontheffing strijdig is met haar eigen beleid.

Meer foto’s over de natuur: klik hier

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *