Rondje Groningen | De Haan van Kostverloren

Voor een reeks huizen (nr. 163 en 165)  van de voormalige woningbouwvereniging Gruno, nu Nijestee, staat een haan van ongeglazuurd terracotta op een gemetseld voetstuk. Het beeld werd in 1939 ter gelegenheid van het vierde lustrum van de woningbouwvereniging Gruno door de leden aangeboden. Een inscriptie op rijm luidt: ‘Veel zon en licht en lucht en ruimte voor ’t gezin brengt levenslust en moed de nieuwe woning in’.Blijkbaar schoot destijds de huisvesting van de minder draagkrachtigen in de samenleving duidelijk tekort. Dat was dan ook de reden dat de woningbouwverenigingen werden opgericht: de woonomstandigheden van met name de arbeidersklasse moest verbeteren. Woningbouwvereniging Gruno werd in 1910, op initiatief van spoorweglieden, opgericht.

De haan in de Van Ostadestraat symboliseert wellicht twee dingen. In de eerste plaats staat het beeld waarschijnlijk voor ‘het ontwaken’ ofwel de oprichting van een nieuwe vereniging die tevens het begin inluidt van een betere volkshuisvesting. Daarnaast geeft de haan ongetwijfeld uitdrukking aan een triomfantelijk gevoel over ieders recht op een volwaardig woning; de terracotta haan steekt zijn borst vooruit en lijkt trots te zijn op de huizen achter hem.

Bron: Staat in Groningen Foto’s: Aly Wieringa

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *