Roodwitte fietspaaltjes, maar minder in Groningen

Op de fietspaden in Stad gaat de gemeente alleen nog paaltjes plaatsen als dat strikt noodzakelijk is. En dan alleen roodwitte exemplaren, die goed opvallen. Paaltjes die niet langer nodig zijn, worden verwijderd. Hiermee willen burgemeester en wethouders het aantal eenzijdige ongelukken op fietspaden

 

terugdringen. De maatregel is een verzoek van de gemeenteraad.

Net als in veel andere gemeenten staan er op diverse plaatsen in Groningen fietspaaltjes. Het is een effectieve manier om motorvoertuigen van het fietspad te weren. Ook zijn de paaltjes niet duur in de aanschaf en het onderhoud. De fietspalen zijn echter ook een oorzaak van eenzijdige ongevallen van fietsers. De gemeente gaat inventariseren welke paaltjes in Stad hebben geleid tot ongevallen. Van die locaties wordt bekeken of het paaltje kan worden verwijderd. Daarbij neemt de gemeente de meldingen van bewoners mee.

Minder palen
Bij nieuwe fietspaden wil de gemeente alleen roodwitte paaltjes plaatsen, die beter zichtbaar zijn voor fietsers. Ook wordt beter bekeken of de fietspaaltjes echt nodig zijn. In de praktijk betekent dit dat er minder paaltjes worden geplaatst, en niet meer direct na een bocht of naast een kruispunt. Ook zal de gemeente de politie vaker verzoeken om bij overtredingen op bepaalde fietspaden op te treden.

(bron: Gemeente Groningen)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *