Ruimte voor weidevogels in Reitdiep Noord

natuur-vogels-grutto 02-1In het Reitdiepgebied Noord komt een gebied van zo’n 100 hectare voor weidevogels. Ook wordt het Pieterpad veiliger gemaakt met een fietspad en wordt de landbouwgrond er beter verkaveld. Dit staat in het convenant dat de provincie samen met vijf partijen op 12 maart hebben ondertekend. Hoewel de gebiedscommissie Reitdiepdal begin 2014 is gestopt, willen de partijen zich toch verbinden aan deze afspraken.

Werkzaamheden

natuur-vogels-kievit-wolddijk-21In het gebied Reitdiep Noord is de natuurstatus vervallen. Toch is nu afgesproken om een gebied voor weidevogels, zoals de grutto, de kievit en de scholekster, in te richten dat bestaat uit twee percelen van Het Groninger Landschap van ongeveer 25 hectare en nog 50 hectare aan agrarisch weidevogelbeheer. Vereniging Duurzame Landbouw Stad & Ommeland werkt hieraan mee. De aanleg van een fietspad bij het Pieterpad en de kavelruil van landbouwgrond levert verschillende voordelen voor het gebied op. Het fietspad is naar verwachting vóór eind 2016 klaar.

natuur, vogels

Ondertekenaars

De gemeente Winsum, waterschap Noorderzijlvest, Het Groninger Landschap, Vereniging Duurzame Landbouw Stad & Ommeland,  LTO Noord en de provincie Groningen hebben het convenant Reitdiep Noord ondertekend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *