Scholen in Groningen nog steeds te vies

dr. bekenkampsschoop - paddepoel

In 2011 is het schoonmaakwerk op de openbare basisscholen in de gemeente Groningen opnieuw aanbesteed. Er is toen in totaal 2500 uur gekort op het schoonmaakwerk. Concreet betekent dit dat er schoonmakers zijn die een hele basisschool nu in minder dan 2 uur per dag moeten schoonmaken. Voor een klaslokaal staan 3 minuten en voor een wc 90 seconden. Schoonmakers hebben het gevoel door de gangen te worden gejaagd en hun werk nooit goed te kunnen doen. Veel ouders en onderwijzers klagen ook dat de scholen vies zijn en steunen de schoonmakers in hun strijd. Terecht zijn schoonmakers, ouders en directeuren van basisscholen in 2011 de strijd aangegaan voor meer schoonmaakuren. In 2012 heeft openbaar onderwijsorganisatie O2G2 besloten extra geld in te zetten.

Helaas is begin 2015 de kwestie nog niet opgelost. Kinderen zitten nog steeds in vieze klaslokalen. Ouders en leerkrachten klagen nog steeds over dat de scholen niet schoon zijn. En de schoonmakers concluderen aan de hand van eigen onderzoek dat het bedrag van dat O2G2 beschikbaar heeft gesteld niet ten goede is gekomen aan extra uren schoonmaakwerk. Onderwijsorganisatie O2G2 laat via de pers weten dat het bedrag wel is overgemaakt. Het schoonmaakbedrijf Effectief weet van niets. Toen de schoonmakers verhaal kwamen halen op het stadhuis, bleef de deur dicht.

De PvdA, de SP en de Stadspartij willen dat de kwestie nu eindelijk eens wordt opgelost. Daarom willen deze fracties dat het college in actie komt.

Hoewel de gemeente formeel niet over de inkoop van O2G2 gaat, is goed onderwijs een kerntaak van de gemeente. Daarbij horen schone scholen, een veilige leeromgeving voor kinderen en een fatsoenlijke omgang met schoonmaakpersoneel, aldus de fracties van PvdA, SP en Stadspartij. Zij willen graag weten of er de afgelopen periode gesprekken zijn gevoerd tussen gemeente en O2G2 over deze onderwerpen.

Ook vragen de fracties het college om in gesprek te gaan met alle partijen – O2G2, schoonmakers, schoonmaakbedrijf Effectief, ouders en leerkrachten – om de kwestie eindelijk op te lossen. Tot slot, vragen de fracties meer aandacht voor de zeggenschap van ouders en werknemers binnen het openbaar onderwijs. Dit is immers één van de hoofddoelen van de verzelfstandiging in 2010.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *