Selwerd het kind van de rekening

groningen selwerd -9Selwerd praat al jaren over wijkvernieuwing en het heeft tot nu toe weinig opgeleverd. De PvdA sprak het niet tegen dat de wijk achter gesteld is maar tot op heden heeft de politiek zich weinig aangetrokken van haar burgers in de Groninger wijk Selwerd. Reden voor de wijkraad haar positie ter discussie te stellen en het bijltje er bij neer te gooien laat Ron van de Weerd als voorzitter van de wijkraad weten.
Er wordt beweerd dat er veel bereikt is op sociaal gebied. Wij vragen ons dan af; wat is er dan bereikt? En waarom is de wijk buitenspel geplaatst als het gaat op het meerjarenprogramma structuurvisie wonen 2013. Is er solistisch opgetreden? Beloofd de politiek maar iets en komt haar afspraken niet na? Nee, de voorzitter van de wijkraad heeft weinig gepubliceerd in de wijkkrant nummer 1 als het gaat om deze belangrijke zaken en dat is op zijn zachts gezegd kwalijk.
Veel is er inmiddels over Selwerd geschreven. Veel geld is uitgegeven maar met welk resultaat. Het wordt tijd dat de politiek in Groningen deze achterstand hoog op de agenda plaats. De Vensterschool moderniseert van binnen en buiten als het de toegang betreft. Weg met gekraakte panden en stoppen met de 15% norm voor studenten in deze en andere wijken. De leefomgevingen van de wijken zijn verpest door de bemoeienis van de politiek. De bezem door de hulpverleningsorganisaties. Ook hier geldt, goed dat ze er zijn, maar wat doen ze, wat hebben ze bereikt en met welke doelgroepen houden ze zich bezig.
Kortom, de voorzitter van de wijkraad kan wel roepen, maar waaruit blijkt wat is ondernomen en welke toezeggingen zijn gedaan of worden niet nagekomen?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.