Spreeuw de vogel van het jaar 2014

natuur, vogelsIeder jaar kiezen SOVON Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland een vogel als soort van het jaar. In 2013 is de Patrijs de soort van het jaar. In 2014 wordt de Spreeuw de soort van het jaar. Misschien het raar dat er zoveel aandacht uit gaat naar zo’n ‘gewone’ soort.

natuur vogels spreeuwen merc (6 van 6)Bedenk wel dat het aantal al sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw terugloopt en dat de Spreeuw daarom wel wat extra aandacht verdiend. Waarom het aantal steeds verder afneemt is niet precies bekend, maar sommigen denken dat het komt door de verdroging van het grasland door het bodembeheer. De achteruitgang geldt niet alleen voor Nederland, in heel Europa neemt het aantal flink af.

natuur vogels spreeuwen (5 van 6)De Spreeuw is het hele jaar door te zien, maar is toch een echte trekvogel. De Spreeuwen die wij hier ’s zomers zien, zitten ’s winters zuidelijker en onze winterspreeuwen bevinden zich ’s zomers noordelijker.

Vooral in het najaar zie je soms hele grote groepen Spreeuwen, soms wel meer de 100.000 exemplaren, de mooiste vormen maken. Dit doen ze vaak net voordat ze een geschikte plaats zoeken om de nacht door te brengen.

Wil je meer weten: klik hier of hier 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *