Stad Groningen wil aanvulling op Gasakkoord

gaslocatie-1De Groningse gemeenteraad wil dat het Gasakkoord wordt aangevuld. Zo moeten er ook passende voorzieningen komen en financiële middelen komen voor Groningers die schade van aardbevingen hebben maar buiten de werkingssfeer van dit akkoord vallen.

De Groningse raad nam woensdag 17 december unaniem een motie aan over verbetering en versnelling van het Gasakkoord. Dit akkoord, dat officieel ‘Vertrouwen op Herstel en Herstel van Vertrouwen’ heet, gaat over negen Groningse gemeenten. De stad hoort daar niet bij. De raad stelde zich achter de aanpak van burgemeester Ruud Vreeman. Die zegt sinds de beving van afgelopen 30 september, die ook in de Stad te voelen was: Het probleem aanpakken bij de bron, de gaskraan moet verder dicht. “Ik ben blij dat de burgemeester zich dit thema aantrekt”, aldus Eward Koopmans van de ChristenUnie: “Ik hoop dat zijn opvolger dat met dezelfde bevlogenheid doet. Veiligheid moet voorop. Dat signaal moeten we overbrengen naar Den Haag.”

Nationale aanpak
De raad is ontevreden over het nieuwe gasbesluit dat minister Kamp een dag eerder bekend maakte. “Ik ben ernstig teleurgesteld in de opstelling van Kamp dat de aardbevingen geen nationaal probleem zijn”, zei fractievoorzitter Carine Bloemhof van de PvdA, Zij vindt dat de stad onderdeel van het Gasakkoord moet worden. “Het is een schandalig gasbesluit”, stelde fractievoorzitter Amrut Sijbolts van de Stadspartij. “Den Haag laat ons in de kou staan.” De Groningse raad wil een nationale aanpak van de aardbevingsproblematiek.  “Het probleem wordt nu eerder onderschat dan overschat”, aldus GroenLinks-fractievoorzitter Benni Leemhuis.

Winter
Burgemeester Vreeman voelde zich gesteund door de gemeenteraad. “Ik heb een half uur met Kamp gepraat en gezegd: ‘Ik begrijp dat u het probleem klein wilt houden, maar het probleem is gewoon groot. Het gaat om meer dan een paar scheuren dichtplakken.” Vreeman zei dat het terugdraaien van de gaskraan in het gasbesluit “rigoureuzer” had gekund. “Maar het is te makkelijk om te zeggen: ‘Hij moet helemaal dicht.’ Dan krijgen we het van de winter erg koud.”

NAM
Vreeman maakte bekend dat de gemeente met het Rijk een afspraak over inventarisatie van tien gebouwen in de Stad heeft gemaakt. “Gebouwen waarmee wat moet gebeuren. Dat gaan we samen met de Rijksoverheid doen. Dat is erkenning. Daar zit een financiële kant aan. Alle meerkosten zijn voor de NAM.” Vreeman vindt niet dat de stad Groningen onderdeel moet worden van het Gasakkoord, maar een deel in een nationaal plan moet krijgen. Eerder pleitte hij al voor een nationaal deltaplan tegen de aardbevingen.

Studentenkamers
Tijdens deze laatste raadsvergadering met burgemeester Vreeman als voorzitter stemde de raad in met een aangepast Bestemmingsplan voor de Oranjebuurt en de Noorderplantsoenbuurt. Een eerste versie stuitte op verzet uit deze buurten. Veel bezwaren gingen over de vrees voor meer en hogere bebouwing en te veel mogelijkheden voor studentenwoningen. Vastgoedinvesteerders zouden panden kopen en slopen om flats met veel studentenkamers te bouwen. Na een groot aantal insprekers tijdens de raadscommissie waarin het bestemmingsplan werd besproken beloofde wethouder Van der Schaaf aanpassingen. Het gewijzigde bestemmingsplan regelt onder meer dat wooneenheden in de Kerklaan minimaal 50 vierkante meter moeten zijn, te groot voor studentenhuisvesting. “Dit is maatwerk”, lichtte Van der Schaaf toe. “We doen dit niet omdat er zoveel insprekers waren, maar omdat we naar hen hebben geluisterd. Dit soort oplossingen zullen we vaker in overleg met bewoners doen. We zullen in verschillende gevallen verschillend handelen.”

Bouwgedrochten
De raad was in meerderheid tevreden met de wijzigingen. “Dit is een verbetering”, aldus Mechteld van Duin (SP). “Dit is maatwerk op straatniveau”, zei Koen Castelein van D66. Insprekers bij de raad hadden nog steeds zorgen over hun buurt. “Ik begrijp dat”, zei Gerjan Kelder van de Partij voor de Dieren. “We moeten voorkomen dat één van de mooiste wijken wordt volgebouwd met lelijke bouwgedrochten.” Insprekers tijdens de vergadering vrezen tientallen studenteneenheden in de Noorderkerk. Het gewijzigde bestemmingsplan laat de mogelijkheid open voor jongerenwoningen op deze plek.

Zwarte Doos
Volgens wethouder Van der Schaaf (PvdA) is de situatie bij de Noorderkerk ‘echt anders’ dan bij de Kerklaan. “Locaties als de Noorderkerk en ook de Zwarte Doos lenen zich voor jongerenhuisvesting. Maar moet je die volstoppen met kleine hokjes? Nee! De plannen voor de Noorderkerk zijn officieel nog niet ingediend. In het bouwplan kunnen we nadere eisen stellen over leefbaarheid en rekening houden met de belangen van omwonenden. We zien erop toe dat er zo goed mogelijk rekening wordt gehouden met de mening van omwonenden.” De raad nam een motie aan waarin het college wordt verzocht de maximale bouwhoogte voor de Kerklaan te verlagen (van 11 naar 10,5 meter) zodat er maximaal drie bouwlagen mogelijk zijn. Met elf meter zijn er vier bouwlagen mogelijk en dus meer bewoners per pand. Met uitzondering van Student en Stad stemden alle partijen met het aangepaste bestemmingsplan in.

Vastgoedbazen
De raad debatteerde verder over de Woonvisie. Daarbij ging het vooral over studenten- en jongerenhuisvesting. Wat is een goede balans tussen studenten- en niet-studentenwoningen in wijken? “Al jaren praten we over balans”, zei Anne Kuik (CDA) die vindt dat in een aantal wijken verstoring van de balans is ontstaan. Fractievoorzitter Inge Jongman van de ChristenUnie: “Wij horen regelmatig van Stadjers dat de maat vol is.” SP’er Mechteld van Duin: “Wie zijn over tien, twintig jaar de baas in de stad? De bewoners of vastgoedbazen?” SP en de Stadspartij zijn voor een tijdelijke stop op kamerverhuurpanden. “Wie dat vindt, vindt ook dat er een maximum aan studenten moet komen”, reageerde Suzanne Klein Schaarsberg van Student en Stad.

Organische stedenbouw
Wethouder Roeland van der Schaaf constateerde dat er vooral een tekort aan kwalitatief goede jongerenwoningen is. “De hoge huren maken het voor vastgoedontwikkelaars aantrekkelijk om de kleine hoekjes en gaatjes in bestemmingsplannen te zoeken om soms kamertjes van 10 vierkante meter met een klein raampje te maken. Dat is niet gezond. We moeten nog heel veel goede studentenhuizen bijbouwen.” De wethouder pleitte ervoor om samen met bewoners en investeerders naar een ‘organische stedenbouw’ toe te werken. Klein Schaarsberg van Student en Stad constateerde dat de gemeentelijke ambities voor jongerenhuisvesting niet worden gehaald terwijl het aantal jongeren blijft toenemen. “De ontwikkeling van jongerenhuisvesting moet niet te zeer worden belemmerd.” Haar motie om te onderzoeken naar de mogelijkheden om de strengere maatregelen rond jongerenhuisvesting te compenseren haalde een meerderheid.

Inkomensnorm
Verder ging de raad akkoord met het besluit van het college van B&W om Stadjers die door een chronische ziekte of handicap extra kosten maken volgend jaar een tegemoetkoming van 260 euro te geven. Het college hanteert een inkomensnorm van 120 procent van het sociaal minimum. “Een duidelijke keuze voor de groep die het het zwaarst heeft”, aldus Wieke Paulusma van D66. “Voor mensen die net boven die 120 procent zitten, moeten we de vinger aan de pols houden”, zei Martijn van der Glas (GroenLinks).

Stadjerspas
Alle partijen stemden verder in met het actieplan van het college tegen armoede in de stad. Centraal daarbij staan onder meer inkomensondersteuning, schuldhulpverlening en het zogeheten Kindpakket met regelingen en voorzieningen voor kinderen en jongeren. Wethouder Mattias Gijsbertsen (GroenLinks) meldde dat de Stadjerspas nieuwe stijl groeit. De Stadjerspas is digitaal geworden. Stadjers met een maximaal inkomen van 110 procent van het bijstandsniveau kunnen er kortingsbonnen mee krijgen. “Er was vrees dat de digitale Stadjerspas niet meer goed zou lopen”, constateerde Gijsbertsen. “Maar we hadden 4.000 Stadjers bij de oude pas en nu met de digitale 5.100 accounts. Elk maand krijgen we er dertig tot veertig nieuwe mensen bij. De Stadjerspas is niet uit beeld bij de stad.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *