Steeds meer schoolbesturen onder verscherpt financieel toezicht

onderwijs-schoolbesturen-1Het aantal schoolbesturen in het basis- en voortgezet onderwijs dat onder verscherpt financieel toezicht staat, is in opmars: van twaalf een half jaar geleden, negentien half november naar 26 instellingen begin maart. Dat blijkt uit nieuwe gegevens die de Onderwijsinspectie aan het Onderwijsblad heeft verstrekt, meldt de Algemene Onderwijsbond.

Op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) heeft de Onderwijsinspectie onlangs een nieuw overzicht, situatie per 5 maart, vrijgegeven van besturen die vanwege financiële problemen extra in de gaten worden gehouden. De Inspectie hanteert twee aangepaste regimes: vanwege een verhoogd financieel risico en een hoog financieel risico.

Hoogste alarmfase
Sinds het vorige overzicht in november zijn er acht instellingen bijgekomen. Eentje valt er onder de hoogste alarmfase: de PC Schoolvereniging in Leiderdorp. Daar zijn drastische bezuinigingen nodig om het hoofd boven water te houden, waarvan een deel al komende zomer moet worden geëffectueerd. Lukt dat niet, dan dreigt zonder hulp van buitenaf een bankroet voor de vereniging.

Voor Stichting Noor in Amsterdam geldt sinds februari een ‘verhoogd’ financieel risico. Datzelfde regime betreft de vo-instellingen die onder de overkoepelende vlag van de Landstede Groep in Zwolle vallen. De Landstede Groep, vo en mbo, is op 21 november onder verscherpt toezicht gesteld, maar dat was nog niet meegenomen in de update die de Inspectie in november vrijgaf. Op die lijst stonden 19 po- en vo-instellingen onder extra toezicht.

Bezwaren
Van drie andere besturen heeft de Inspectie de naam nog niet vrijgegeven. Ze hebben bezwaren geuit tegen openbaarmaking en hebben twee weken de tijd gekregen om, via een bezwaarschrift en kort geding, te voorkomen dat de Inspectie de informatie alsnog vrijgeeft. Eén van deze besturen gaf te kennen geen negatieve publiciteit te kunnen gebruiken met het oog op de open dag en de vrees dat die aandacht de aanmeldingen zal drukken.

Twee besturen zijn sinds november van het predikaat hoog risico naar het mildere verhoogd-regime gegaan: Stichting Proloog in Leeuwarden en Instituut Schreuder in Amsterdam.

Eén schoolbestuur, het Groningse O2G2, is ontheven van het extra toezicht.

Toezicht
Begin september publiceerde het Onderwijsblad voor het eerst een lijst met instellingen onder verscherpt financieel toezicht. Dat overzicht telde twaalf besturen in primair en voortgezet onderwijs. Voor drie besturen gold de hoogste alarmfase, evenveel als nu.

Een overzicht van de instellingen die onder verscherpt financieel toezicht staan, is hier te vinden.

Bron: Algemene Onderwijsbond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *