Stemmen voor de nieuwe Provinciale Staten | Uw stem telt!

Op woensdag 20 maart mogen alle Nederlandse inwoners van de provincie Groningen die 18 jaar of ouder zijn naar de stembus. Uiterlijk twee weken voor de verkiezingen krijgen we de stempas toegestuurd. De verkiezingsborden zijn weer geplaatst al is er een linkse groepering die meent geen respect te tonen en maar weer iets bij plakt ter ergenis van menig burger.

Stemmen voor Provinciale Staten

In totaal 14 partijen doen mee aan de verkiezingen van Provinciale Staten. Op vrijdag 8 februari heeft het centraal stembureau de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van Provinciale Staten vastgesteld. Ook kunt u gebruik maken van de kieskompas (klik hier) oort, De stemlokalen zijn 20 maart van 07.30 tot 21.00 uur geopend. Vergeet niet uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee te nemen naar het stemlokaal. Bij de stemming geldt een legitimatieplicht. Op woensdag 20 maart mag u ook stemmen voor de leden van het algemeen bestuur van de waterschappen. Op woensdag 20 maart mag u ook stemmen voor de leden van het algemeen bestuur van de waterschappen.

Forum voor Democratie en Denk zijn nieuwe partijen op de lijst.

De uitslag

De gemeenten organiseren de verkiezingen. Zij versturen de stemoproep en de kandidatenlijsten, richten de stembureaus in en zorgen voor de stembureauleden. Na het sluiten van de stembureaus op 20 maart om 21 uur, worden de stemmen geteld en volgt er een ‘voorlopige uitslag’. De officiële uitslag van de verkiezing van Provinciale Staten wordt maandag 25 maart 2019 vastgesteld. Het hoofdstembureau houdt dan om 10.00 uur een openbare zitting in het Stadhuis (Grote Markt 1, Groningen) . In deze vergadering wordt ten aanzien van iedere kandidaat het aantal uitgebrachte stemmen vastgesteld en worden van iedere lijst de totalen vastgesteld. Aansluitend is de openbare zitting van het centraal stembureau. In deze vergadering wordt de zetelverdeling vastgesteld, worden de zetels toegewezen aan de kandidaten en vindt de rangschikking van kandidaten plaats. Na deze twee zittingen wordt het integrale proces-verbaal van beide zittingen elektronisch bekendgemaakt op de gemeentelijke website en deze website van de provincie Groningen.

Eerste Kamerverkiezingen

Wist u dat de leden van Provinciale Staten eens in de 4 jaar de leden van de Eerste Kamer kiezen?  Via de Provinciale Statenverkiezingen heeft u dus ook invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. Op 27 mei 2019 kiezen de leden van Provinciale Staten de leden van de Eerste Kamer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *