Subsidieaanvraag voor aanpak werkloosheid regio Groningen

politiek, convenant defensieDe arbeidsmarktregio Groningen (AMR) heeft ruim voldoende plannen om optimaal gebruik te maken van beschikbare Europese middelen voor de bestrijding van werkloosheid. De 27 samenwerkende gemeenten in de AMR hebben in totaal voor 10,45 miljoen euro subsidie aangevraagd, terwijl er 7,3 miljoen euro direct beschikbaar is aan subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). 

Onder de naam Werk in Zicht! heeft centrumgemeente Groningen namens de AMR twee aanvragen ingediend: één voor alle 27 samenwerkende gemeenten en één voor praktijk- en voortgezet speciaal onderwijs in het gebied. De ESF subsidie zal voornamelijk worden ingezet om de jeugdwerkloosheid te bestrijden en om werkzoekende 55+’ers en langdurig werklozen te ondersteunen. De scholen kunnen met de ESF subsidie leerlingen nog beter voorbereiden op een toekomstige plek op de arbeidsmarkt.

Voorwaarde voor het verkrijgen van de subsidie is dat gemeenten zelf hetzelfde bedrag investeren. Dat is de reden dat in verschillende gebieden in Nederland het niet lukt om aanvragen tijdig in te dienen. Onlangs riepen minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma gemeenten daarom herhaaldelijk op om het Europese geld niet te laten liggen.

Wethouder Roeland van der Schaaf van Groningen is als voorzitter van de AMR blij dat het gelukt is om met gezamenlijke inspanning van alle vier subregio’s en veel scholen tijdig zo’n grote aanvraag gereed te hebben. “Weliswaar overtekenen we nu fors het beschikbare budget. Maar we geven hiermee ook een duidelijk signaal af dat de bestrijding van werkloosheid ons ernst is. En wie weet, misschien krijgen we wel wat extra als er vanuit andere regio’s juist een ondertekening is op het beschikbare ESF-geld.”

De voorbereidingen voor het indienen van beide aanvragen zijn al enkele maanden in volle gang. Zowel vertegenwoordigers van gemeenten als het onderwijs hebben zich de afgelopen tijd gebogen over diverse vraagstukken rondom de ESF aanvraag. De twee aanvragen betreffen de eerste twee van in totaal zes aanvragen die in de periode 2014-2020 ingediend zullen worden. Voor heel Nederland is er vanuit het ESF voor de komende 6 jaar in totaal 507 miljoen euro beschikbaar voor de bestrijding van werkloosheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *