Tarieven en kerntaken in raadscommissievergadering

groningen-centrum-stadhuis-raadszaal-grote markt-1Op woensdag 18 september vergadert de raadscommissie Financiën & Veiligheid om16.30 uur. Op de agenda staat een voorstel over de gemeentelijke tarieven voor 2014. Ook discussieert de commissie over de kerntaken van de gemeente voor de komende jaren. De vergadering is openbaar, vindt plaats in de Oude Raadzaal van het Stadhuis aan de Grote Markt en is ook live te volgen via: groningen.nl/gemeenteraad.

Tarieven en kerntaken
De raadscommissie F&V bespreekt een brief van het college van B&W over de tarieven die de gemeente hanteert voor de verschillende geleverde diensten en de wijze waarop kosten worden toegerekend. Verder wordt er een start gemaakt met de eerder door het college van B&W aangekondigde kerntakendiscussie. Mede vanwege de bezuinigingen dringt de vraag zich op welke taken de gemeente in de toekomst wel en zou moeten blijven doen. Deze discussie is vorig jaar al in het collegeprogramma aangekondigd. De raadscommissie bespreekt een eerste gedachtevorming van het college van B&W en het te doorlopen proces. Verder staat de gemeentelijke herindeling op de agenda en komt er ook een voorstel aan de orde om de gemeenschappelijke regeling Veiligheid en GezondheidsRegio (V&GR) op te delen in een regeling voor de publieke gezondheid en een voor de veiligheidsregio.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *