Toekomstvisie A-Kwartier Groningen gereed

Toekomstvisie A-kwartier-1711 - kopieCo-productie bewoners, ondernemers, eigenaren en gemeente

De komende jaren transformeert het A-Kwartier tot een vriendelijke binnenstadswijk met groene leefstraten, kleinschalige bedrijvigheid en een mix van bewoners. Deze ambitie is vastgelegd in de Toekomstvisie en richt zich vooral op de Muurstraat, Hoekstraat en de Vishoek, waar met ingang van 1 januari 2016 de prostitutie tot het verleden behoort. Een wijziging van het bestemmingsplan is in werking gezet.Op 1 januari 2016 sloten de prostitutiepanden in de Muurstraat, de Hoekstraat en de Vishoek. En dat biedt nieuwe kansen voor deze straten van het A-Kwartier. Bewoners, ondernemers, eigenaren en gemeente grijpen deze kansen met beide handen aan.

Vooruitlopend op de sluiting is in het A-Kwartier een werkgroep opgericht, waarin werd nagedacht en gediscussieerd over de toekomst van dit binnenstadsgebied. Wethouder Stadsontwikkeling Roeland van der Schaaf: “Het is een dynamisch proces waaruit blijkt dat intensief samenwerken met iedereen die erbij betrokken is, een grote meerwaarde heeft. Ik heb respect voor de energie waarmee de buurt gewerkt heeft aan de Toekomstvisie. Een document dat een veelbelovend vooruitzicht schetst voor het A-Kwartier.”

De werkgroep boog zich over vraagstukken die samenhangen met wonen, werken, groen, openbare ruimte, verkeersafwikkeling en fietsparkeren. Wethouder Binnenstad Joost van Keulen: “De Toekomstvisie A-Kwartier is belangrijk voor de binnenstad als geheel. Het is verheugend om te zien hoe de voormalige prostitutiestraten weer volwaardig deel gaan uitmaken van het stadshart. Dat de straatjes die men vroeger meed, nu een aangenaam wandel-en verblijfsklimaat kunnen krijgen; een aantrekkelijke route naar bijvoorbeeld het Hoge der A en het Scheepvaartmuseum”.

De Toekomstvisie wordt in brede kring besproken en vervolgens voorgelegd aan de Raad. De wijziging van het bestemmingsplan regelt een grote variëteit aan wonen en werken in het A-Kwartier. Het bestemmingsplan wordt medio januari ter inzage gelegd en in het voorjaar ter vaststelling aan de Raad aangeboden.

Foto’s: Siebrand Wiegman

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *