Trefkoel ooit het bruisend hart van de wijk

Na de sloop Trefkoel, ooit het bruisend hart van de wijk Paddepoel wijk, wordt binnenkort begonnen met de uitvoering van fase één van de nieuwbouw, waarover wij regelmatig zullen berichten.

Nijestee
Woningbouwcorporatie Nijestee is opdrachtgever. We spraken met Bert Horst. Bert Horst is wijkontwikkelaar Vastgoed Ontwikkeling binnen Nijestee en presenteerde samen met de gemeente Groningen de plannen op de jaarvergadering van de Wijkraad. Doelstelling van deze woningbouwcorporatie is een veelzijdig woningaanbod te bieden binnen de wijken van Groningen en met de uitvoering van de nieuwbouw op de plek Trefkoel een bewijs van deze doelstelling.

Archeologisch Onderzoek
Er gaat archeologisch onderzoek plaatsvinden op het bouwterrein om te kijken of er bijzonderheden in de grond aanwezig zijn. Wie weet komen de archeologen nog van alles tegen. Als er resultaten zijn laten wij u dit weten.

Voorbereidingen bouw

Voorafgaand aan de bouw vinden allerlei voorbereidingswerkzaamheden plaats. Het verleggen van bijvoorbeeld leidingen en kabels. Zo ook de riolering die  aangepast moest worden. De Antaresstraat werd opengebroken en is inmiddels weer van nieuw asfalt voorzien.

Het huidige trafo station is niet toereikend. Het huidige station voorziet 50 procent van de energie voor Bernlef en de andere helft voor een deel van de wijk. Het gevolg van de capaciteitsuitbreiding van de nieuwbouw betekent een nieuw trafo station. In de periode van november tot februari volgend jaar wordt de bouwplaats verder ingericht en zullen de uitvoerende partijen geleidelijk hun intrek nemen.

Nieuwbouw

De bouw kent een aantal fasen te weten blok A en blok B/C zoals op de afbeelding is te zien. Gestart gaat worden met blok A naast de huidige huisartsenpraktijk aan de Zonnelaan. Hier worden vierenveertig appartementen voor de NOVO gerealiseerd en negenentwintig sociale huurwoningen. Een deel van de vierenveertig appartementen zijn geschikt voor intramurale zorg. Op de begane grond wordt een commerciële ruimte gerealiseerd. Hier staat een grand café/konditorei en een galerie gepland. De huidige galerie van de NOVO is gehuisvest in de Naberpassage en moet plaats maken voor de bouw van het forum. De verwachting is dat de realisering van deze bouwfase na zestien maanden gereed zal zijn waarna de start van de volgende fase, blok B/C zal plaatsvinden. Het is te vroeg hierover iets te melden laat Bert Horst ons weten. Het ontwerp is definitief en aan de invulling wordt hard gewerkt.

Een feestelijke tintje bij de start van de bouw lijkt op zijn plaats.

Groenvoorzieningen

Helaas zullen de groenvoorzieningen aan de Zonnelaan grotendeels verdwijnen en komen de bestaande bomen niet in aanmerking voor herplanting. Wel worden er vijfentwintig tot dertig bomen geplant ter compensatie en zijn op het binnenterrein van blok A groenvoorzieningen in de plannen meegenomen. Ook is een groenstrook gepland tussen Bernlef en Trefkoel, een terrein welke in bezit is van woningcorporatie De Huismeesters. Dit terrein is nu parkeerterrein en is voorzien van een aantal garages. Het realiseren van groenvoorzieningen tussen de compacte gebouwen is ook een wijkvisie. De kunstbanken huisje, boompje beestje integreren binnen deze plannen lijkt ons dan ook vanzelfsprekend.

Informatie

De uitbreiding Trefkoel is ook voor vele ouderen, of oud wordende bewoners mogelijk een mooi alternatief om in hun geliefde wijk te kunnen blijven wonen. De te realiseren woningen, koop en huur, voldoen immers aan de nieuwste normen, en met het ouder worden een prima alternatief met alle voorzieningen in de nabijheid, waaronder het winkelcentrum en mogelijk allerlei gezondheidsvoorzieningen. Bijkomstig voordeel is dat bij vertrek uit het huidige woningbestand in de wijk, koop en huur, gelijktijdig ruimte ontstaat voor nieuwkomers in de wijk. Op dit moment kunt u zich nog niet inschrijven laat woningbouwcorporatie Nijestee ons weten.

Bouwpartijen

Mogelijk bij u bekend verzorgt Trebbe de uitvoering van de bouw. Het ontwerp is van architectenbureau Köther, Salman en Koedijk b.v., Adviesburo van der Weele installatietechniek en bouwfysica en ingenieursbureau Wassenaar voor de constructie. Kortom, een uitdaging om deze organisaties nader onder de loep te nemen.

De bewoners rondom Trefkoel worden middels een nieuwsbrief van de woningcorporatie geïnformeerd over de projectvoortgang.

Wij wensen alle partijen succes bij de realisering van deze wijkvernieuwing.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *