Twee wethouders verrichten starthandeling aanleg centrumhalte west

Vanmiddag, 18 april, verrichten wethouder Paul de Rook en Joost van Keulen de starthandeling voor de aanleg van de centrumhalte west. De werkzaamheden zijn het gevolg van het eerste uitgewerkte plan dat voortkomt uit de Binnenstadsvisie. Dit plan gaat over de aanleg van een centrumbushalte op de kop van de Westerhaven/Aweg. De centrumhalte is onderdeel van de nieuwe busroute.

Medio 2017 verdwijnen de bussen uit de Astraat/Brugstraat/Munnekeholm. De bussen rijden straks vanaf de Westersingel of Hoendiepskade via de nieuwe centrumhalte West naar de Westerhaven om vervolgens via de Eeldersingel, Emmaplein en Stationsweg weer via het Gedempte Zuiderdiep en de Herebrug naar het busstation te rijden (en vice versa). De nieuwe busroute doet ook het Gedempte Zuiderdiep aan omdat dit de meeste meerwaarde biedt voor de busreizigers. Ongeveer de helft daarvan heeft een herkomst of bestemming in de binnenstad.

De Westerhaven krijgt een vrije busbaan, Bij het ontwerp van de centrumhalte West op de kop van de Aweg is gekozen voor een 30 km/u-inrichting met voldoende ruimte en overzicht voor de voetganger en buspassagier. Er komt een langgerekt halte-eiland in het midden met abri’s.
De nadruk wordt hierbij gelegd op de vier haltes, die voor zowel de voetgangers en de bussen goed bereikbaar moeten zijn. De haltes worden verbonden door oversteken tussen de trottoirs en perrons aan de noord- en zuidkant van de A-weg. Deze oversteken zijn goed zichtbaar in de bestrating. Parallelwegen zorgen gelijktijdig voor een goede doorstroming van fietsers en gemotoriseerd verkeer.

De binnenstad van Groningen krijgt de komende jaren een forse impuls: meer ruimte voor voetgangers en fietsers, aantrekkelijker én goed bereikbaar. Het wordt steeds drukker in de van oudsher middeleeuwse binnenstad. Alle informatie: klik hier

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *