Ubbo Emmiuspenning voor Annemarie Heite

Tijdens een speciaal symposium met als titel ‘Gaswinning, aardbevingen en wat nu?’ dat op 15 november 2018 georganiseerd wordt ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van het Groninger Universiteitsfonds wordt de Ubbo Emmiuspenning voor maatschappelijke verdiensten uitgereikt aan Annemarie Heite.

Annemarie Heite ontvangt de penning omdat zij op unieke wijze heeft bijgedragen aan het onder het grote publiek bekend worden van de problematiek rond de gaswinning gerelateerde aardbevingen in en rond het ‘Gasveld Groningen’. Haar bijdrage aan het besef dat Nederland enorm geprofiteerd heeft van het aardgas, maar dat de bevolking in het betreffende gebied vooral nadelen heeft ondervonden, is van grote waarde. Nederland heeft een ereschuld in te lossen voor wat betreft het herstel en het daarna verder verbeteren van de leefomstandigheden in Groningen.

Annemarie Heite volgde de lerarenopleiding Nederlands/Geschiedenis aan Hogeschool Windesheim en studeerde daarna communicatiekunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De Ubbo Emmiuspenning werd in 1964 door het Groninger Universiteitsfonds ingesteld ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van de RUG. Er bestaan twee versies van de penning: een voor wetenschappelijke verdiensten en een voor maatschappelijke verdiensten. Beide penningen worden eens in de vijf jaar uitgereikt.

Bron: RUG – Foto: FocusGroningen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *