Uitbreiding brugbediening op afstand

steden nederland, groningenVan  72 gemeentelijke beweegbare bruggen in en rond de stad Groningen worden 8 op afstand bediend. Om efficiënter te werken geldt dat vanaf 2014 ook voor de zes bruggen over het Noord-Willemskanaal en voor de Vierverlatenbrug in Hoogkerk. Uitbreiding van brugbediening op afstand levert jaarlijks een besparing op van € 50,000,=.

Vanuit het havenkantoor in de Oosterhaven worden de meeste op afstand bedienbare gemeente-bruggen in en rond de stad geopend. Daar komen straks de zes gemeentelijke bruggen in het Noord-Willemskanaal en de Vierverlatenbrug in Hoogkerk ook bij. Nu openen de brugwachters op locatie ongeveer 2000 keer de bruggen over het Noord-Willemskanaal. Door de bruggen op afstand te bedienen kunnen deze, met minder inzet van personeel, vaker geopend worden.

Het grote aantal voetgangers en fietsers dat de Werkmanbrug passeert kan onoverzichtelijke situaties opleveren. Daarom gaan de gemeentelijke brugwachters deze brug weer op locatie openen, net als alle andere bruggen in de Diepenring.

Om de bediening van bruggen verder te optimaliseren nemen gemeente en provincie Groningen enkele bruggen van elkaar over. Uitgangspunt daarbij is dat de gemeente de brugbediening regelt van vaarwegen die overwegend voor recreatie gebruikt worden. De brugbediening van de routes voor de beroepsvaart wordt verzorgd door de provincie Groningen. Zo gaan onderhoud en bediening van de Suikeruniebrug en de Hoogkerksterbrug over van de provincie naar de gemeente.

Zo gaan onderhoud en bediening van de Hoogkerksterbrug over van de provincie naar de gemeente. En neemt de gemeente de bediening van de Suikeruniebrug over. De Tichelwerkbrug gaat van de gemeente over naar de provincie. Voortvloeiend uit deze verdeling neemt de gemeente het Hoendiep vanaf het Aduarderdiep tot de Diamantlaan van de provincie over.

Ook in het Noord-Willemskanaal neemt de gemeente een deel van het kanaalvak langs de Julianaweg in eigendom van de provincie over. Hiermee komt een einde aan de situatie dat woonschepen met een gemeentelijke vergunning in een provinciale vaarweg liggen. Op termijn kan de gemeente hier nog een aantal extra ligplaatsen realiseren.

De overnames van bruggen en vaarwater tussen gemeente en provincie zijn onder voorbehoud van besluitvorming door gemeenteraad en provinciebestuur in de komende maanden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *