UMCG en Siemens strategische partners beeldvormende technieken

CT-scan UMCG-7Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en Siemens gaan een strategisch partnerschap aan voor de ontwikkeling en inzet van nieuwe beeldvormende technieken in de kliniek. Binnen deze samenwerking zal beeldvormende informatie gekoppeld worden aan laboratoriumgegevens. Hiermee wordt nieuwe en op de individuele patiënt toegesneden diagnostiek en therapie, ofwel ‘personalized healthcare’, ontwikkeld. Minimale belasting voor de patiënt en vermijden van overbodige diagnostiek staan hierbij centraal.

Het UMCG en Siemens gaan zich in een gezamenlijk onderzoeksprogramma richten op ziektebeelden met een chronisch karakter en/of een hoog sterftecijfer, zoals cardiovasculaire ziekten, chronische longziekten, kanker en dementie. Het UMCG heeft al onderzoekslijnen waarin wetenschappers deze ziektebeelden bestuderen. Deze kennis en kunde wordt gekoppeld aan de informatie die wordt verkregen uit hypermoderne beeldvormende technieken (‘imaging’). Een voorbeeld hiervan is de ultra low dose CT. Dit is een veelbelovende techniek die onder andere kan worden ingezet bij het vroegtijdig opsporen van chronische longziekte en tumoren in de long. Op de juiste manier kwantificeren van het volume van de tumor speelt hierbij een belangrijke rol. Naast ultra low dose CT zal het UMCG ook de beschikking krijgen over de allernieuwste systemen op het gebied van realtime PET-MRI en PET-CT.

De enorme hoeveelheden gegevens (‘big data’) die door deze technieken gegenereerd worden, worden gekoppeld aan overige klinische informatiestromen, zoals laboratoriumgegevens. Ook de kennis van gezonde personen zoals verkregen uit LifeLines, het langlopende drie-generaties bevolkingonderzoek in Noord-Nederland, kan gebruikt worden om tot goede analyses te komen. De kwantitatieve informatie die al deze data zal opleveren (big data analytics), kan zo leiden tot een optimaal en op de patiënt afgestemd behandelvoorstel.

Om de ambities voortkomend uit deze wetenschappelijke samenwerking mogelijk te maken, hebben het UMCG en Siemens afgesproken dat Siemens het beheer en onderhoud van de imaging infrastructuur voor de komende jaren op zich zal nemen. Siemens houdt met ‘updates en upgrades’ de imaging infrastructuur van het UMCG state of the art. Dit maakt duurzaam wetenschappelijk onderzoek mogelijk en zorgt ervoor dat de klinische praktijk snel kan profiteren van nieuwe mogelijkheden voor diagnostiek.

Deze langjarige en brede samenwerking is uniek in de Nederlandse academische zorg en is voor beide partijen een logische voortzetting van een samenwerking op vele gebieden. Zo leverde Siemens dit jaar de grootste brandmeldinstallatie van Europa voor het universitair medisch centrum. Veel van de medische beeldvormende systemen en gerelateerde IT-infrastructuur, was al geleverd door Siemens Healthcare en de huidige samenwerking is dan ook een logische extensie.Onlangs maakte Siemens bekend dat het op korte termijn een vestiging met dertig medewerkers opent op de Healthy Ageing-Campus van het UMCG. Bij het nu overeengekomen strategisch partnerschap zijn zowel Siemens Nederland als Siemens AG betrokken. Het is nadrukkelijk de bedoeling om ook andere instellingen en bedrijven te betrekken bij deze innovatieve samenwerking.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *