Utrecht – Natuurgebied Blaauwe Kamer Rhenen

Blauwe Kamer is een rivieroeverreservaat aan de noordelijke oever van de Nederrijn tussen Rhenen en Wageningen. Het maakt deel uit van de ecologische hoofdstructuur van Nederland. Het gebied bevindt zich op het voormalige terrein van steenfabriek De Blauwe Kamer. De rivier vormt hier het landschap. In het natuurgebied de Blaauwe Kamer heeft het water van de Nederrijn vrij spel. De zomerdijk is in 1992 afgegraven, zodat het gebied regelmatig overstroomt. De natuur in de Blauwe Kamer is dankzij de overstromingen voortdurend in beweging en ontwikkeling.

De dynamiek van de rivier zorgt voor hoogteverschillen en trekt bijzondere planten en dieren aan. Bloemrijke graslanden geven dit natuurgebied kleur. Op diverse plaatsen groeit wilgenbos en zijn moerassen ontstaan. In dit gebied komen ruim tweehonderd vogelsoorten en  driehonderd plantensoorten voor. Ook de beven voelt zich hier thuis.

Vogelparadijs

Voor vogelliefhebbers is de Blauwe Kamer een waar paradijs. De vogelkijkhut biedt uitzicht over het vogelrustgebied. Zo komen hier de lepelaars, talingen, kwartelkoningen, steltlopers en torenvalken voor. Met  een beetje geluk een vis- of slangenarend.

 Galloways en koniks

 

In het gebied lopen halfwilde galloways en koniks vrij rond in kuddes. Galloways zijn runderen en koniks zijn paarden. De dieren kunnen prima voor zichzelf zorgen, ook in de winter. Bij hoogwater zoeken ze een veilig heenkomen op hoger gelegen gebieden.

Restanten uit het verleden

In de Blauwe Kamer staan restanten van een steenfabriek. Deze fabriek bakte tussen 1890 en 1975 bakstenen van rivierklei. In de hoogtijddagen na de Tweede Wereldoorlog verlieten iedere week 500.000 stenen de fabriek. De wijk Tuindorp in Utrecht  is voor een groot deel met stenen uit de Blauwe Kamer gebouwd. Nu wordt het gebruikt door koniks, grootoorvleermuizen en wilde bijen om te schuilen in deze ruïne.

Alle foto’s: klik hier 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *