Vanuit Paddepoel zonder overstap naar binnenstad bij wijziging busdienstregeling

Na de zomer verbetering Q-link en nieuwe westelijke binnenstadsroute


Met de ingebruikname van P+R Meerstad en de voorgenomen wijzigingen van Q-link 1/11 en Q-link 5 voldoet de Q-linkdienstregeling in de stad Groningen dit najaar aan het in 2013 in de HOV-visie geformuleerde streefbeeld.  Een verbetering ten opzichte van deze HOV-Visie is dat Q-link groen als Q-link 1 vanuit Zuidhorn vanaf UMCG Noord naar het Hoofdstation blijft rijden, terwijl Q-link 11 tussen P+R Reitdiep en Station Europapark gaat rijden. 

De nieuwe dienstregeling gaat in op 3 september. De bedoeling is om dan ook de nieuwe westelijke binnenstadsroute via de Eeldersingel en de Westerhaven in gebruik te nemen.

Q-link 1/11 en lijn 64

Met de voorgenomen wijzigingen van Q-link groen, lijn 1 en 11, ontstaat tussen P+R Reitdiep, Zernike, station Noord en UMCG Noord een 10-minutendienst op werkdagen overdag. In beide richtingen zullen de bussen via het Boterdiep en UMCG Noord rijden.

Q-link 11 krijgt station Europapark als bestemming, terwijl Q-link 1 vanaf UMCG Noord naar het Hoofdstation rijdt. Daarmee blijft het mogelijk om vanuit bijvoorbeeld Selwerd en Paddepoel zonder overstap met de bus naar de binnenstad te reizen. Door deze wijzigingen wordt lijn 64 die nu rijdt tussen Hoofdstation, Oosterparkwijk, Korrewegwijk en Station Noord grotendeels overbodig. Deze lijn zal verdwijnen.

Q-link 5 en P+R Meerstad

Q-link paars, lijn 5 gaat vanaf september P+R Meerstad bedienen; vanaf UMCG Zuid naar Ikea, Driebond en P+R Meerstad en rijdt minimaal 4 keer per uur op werkdagen overdag. Q-link 5 komt dan niet meer op station Europapark.

Vanaf de nieuwe P+R Meerstad kunnen automobilisten die vanuit de richting Hoogezand en Ten Boer / Delfzijl komen snel en comfortabel met de bus verder reizen naar o.a. de binnenstad en UMCG. Reizigers uit deze richtingen die het UMCG als bestemming hebben kunnen naast P+R Meerstad ook kiezen voor P+R Euroborg/P3. De uitbreiding van het aantal P+R plaatsen speelt in op de werkzaamheden in het kader van de Aanpak Ring Zuid.

Nieuwe westelijke binnenstadsroute

De  lijnen 7, 8, 9, 35, 39,88, 139 en 637 gaan per 3 september 2017 via de Westerhaven en Eeldersingel rijden. Op dit moment rijden deze via het A-kerkhof.  Op het kruispunt van de Westerhaven en de A-weg komt een nieuwe centrumhalte. Het verleggen van de busroute vloeit voort uit de nieuwe visie op de binnenstad van Groningen.

Inspraak

Definitieve besluitvorming over de dienstregeling per september 2017 vindt plaats op 21 april 2017. Tot en met 31 maart 2017 kan op de voorgenomen wijzigingen worden gereageerd op de website van het OV-bureau, www.ovbureau.nl.

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *