Verbijstering over ontslagvergoeding ex-directeur Hefpunt

steden nederland, groningen, centrumDe SP in Groningen vraagt naar aanleiding van artikel 41 RvO vragen inzake ontslagvergoeding ex-directeur Hefpunt

Geacht college,

Afgelopen zaterdag berichtte het Dagblad van het Noorden over de ontslagvergoeding voor de ontslagen directeur Alfred Huitema van Hefpunt. Deze vergoeding bedraagt 905.571 euro. De krant meldt ook dat de deal met Huitema vorig jaar zomer al is gesloten. Betrokkenen zouden angstvallig hun mond hebben gehouden om slechte publiciteit te voorkomen.

De voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Hefpunt Jacob Bartelds stelt dat de regeling is getroffen volgens de Wet normering topinkomens. Inmiddels heeft Hefpunt een verklaring op haar website geplaatst. Daarin stelt Hefpunt dat de regeling is afgesproken in het belang van Hefpunt, omdat hiermee een nieuwe fase van Hefpunt in kon worden gegaan. Voorop bij Hefpunt staat en stond dat Hefpunt zorgt voor het heffen en innen van belastingen van waterschappen en gemeenten in Noord-Nederland, tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten.

De gemeente Groningen heeft de kwijtscheldingstoets uitbesteedt aan Hefpunt. Belastingplichtigen woonachtig in de stad Groningen kunnen met één formulier voor zowel de gemeentelijke als de waterschapsbelastingen kwijtschelding aanvragen. Net op het moment dat de aanslag voor de waterschapsbelastingen bij veel Stadjers op de mat ploft, wordt het gegraai van de oud-bestuurder bekend.

Naar aanleiding van bovenstaande heeft de SP-fractie de volgende vragen aan u:

 1. Bent u het met ons eens dat de ontslagvergoeding voor de oud-directeur van Hefpunt buitensporig hoog is? Zo ja, bent u voornemens om die mening aan het bestuur van Hefpunt over te brengen? Zo nee, waarom niet?
 2. Kan het college aangeven welke kosten de gemeente maakt door het uitbesteden van de kwijtscheldingstoets aan Hefpunt? Zo nee, waarom niet?
 3. Kunt u aangeven of de gemeente door Hefpunt voor het uitvoeren van de kwijtscheldingstoets, indirect meebetaalt aan de ontslagvergoeding van de oud-directeur? Zo ja, kunt u aangeven op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
 4. Is het college er van overtuigt dat de uitbesteding van de kwijtscheldingstoets aan Hefpunt gebeurt tegen de laagst mogelijke (maatschappelijke) kosten? Zo ja, waarop baseert u dat? Zo nee, waarom niet?
 5. Hefpunt probeert om gemeenten te porren om hun gehele belastingadministratie uit te besteden, maar gemeenten blijken terughoudend. Kunt u aangeven of die terughoudendheid ook voor de gemeente Groningen geldt? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
 6. Op 17 april 2013 stelde de SP-fractie vragen over de werkwijze van Hefpunt bij de beoordeling van kwijtscheldingsaanvragen. Hefpunt nam de CPB-regels rondom privacy van aanvragers niet in acht en suggereerde met haar werkwijze alsof        elke aanvrager van kwijtschelding iets verzwijgt en daarmee suggereert dat iedere aanvrager een potentiële fraudeur is. U bent daarover in gesprek gegaan met Hefpunt.   Nu komt daar de maatschappelijke onrust over de buitensporig hoge      ontslagvergoeding van de oud-directeur bij. Kan het college aangeven wat het betekent    wanneer het college besluit om met ingang van belastingjaar 2016 de samenwerking  met Hefpunt opzegt en bijvoorbeeld voortaan weer zelf de aanvragen om   kwijtschelding gaat beoordelen? Zo nee, waarom niet?

Hoogachtend,

Rosita van Gijlswijk

politiek, verkiezingscampagne sp

7 gedachten over “Verbijstering over ontslagvergoeding ex-directeur Hefpunt

 1. Onderstaande brief heb ik naar Hefpunt gestuurd.
  Hierbij stuur ik U een kopie van mijn aanslag terug, ik wil graag voorstellen deze te gaan verrekenen met het geld waarvan Uw ontslagen directeur zijn extra ontslagvergoeding word betaald. (die hij krijgt door onvoldoende functioneren.)
  Deze regeling word al betaald door mijn geld en ik wil niet nog meer bezwendeld worden.
  Ongelofelijk dat U boven aan de meegestuurde folder nog durft te vragen ‘’waarvoor gebruikt Noorderzijlvest mijn geld” wat een hypocrieten.
  Graag een bevestiging.

 2. Na mijn weten betaald iedereen die in provincie Groningen woont via hefpunt dus niet alleen de mensen die in de stad woont dan zal het toch netter zijn als men praat over de provincie Groningen. En vind dit Aso dat deze kerel na dat die ontslagen is nog even zn bedrag incasseert laat wel weer zien dat het klooitjes volk gewoon in de tang word genomen door dit soort bedrijven en word het eens tijd dat er dikke maatregelen worden genomen en het laat ook wel zien in wat voor een graailand dat we wonen.

 3. Helaas kan dat bij vele topambtenaren of ze het nu goed of fout doen.

  Bijna elke bedrijf kent dit soort “managers” die bij de indiensttreding reeds een oprotpremie afspreken.

  Het gaat niet om het geld het is slechts een symbool “ofso” stelt men.

  Doorgaans zijn dit personen die bepalen dat de minima in het bedrijf in moeten leveren maar zelf elk jaar een flinke verhoging voor zichzelf bedingen. Ook een flinke bonus hoort tot de standaard bij deze bevolkingslaag.

  Een zeer kleine troost is dat ongeveer de helft van die inkomsten naar de belasting hoort te gaan.

 4. Bezwaar
  Hefpunt
  Postbus 88
  9700 AB Groningen Datum
  Naam
  Adres
  Subjectnummer
  Aanslagnummer

  Geachte mevrouw/mijnheer,

  Ik maak ( binnen de gestelde 6 weken )bezwaar tegen de aanslag waterschapsbelastingen 2015, zoals opgelegd in de aanslag van [datum].

  Ik ben van mening dat het Hefpunt het vertrouwen van duizenden huishoudens heeft geschonden op het moment dat besloten werd een werknemer €905.571 euro te betalen, zodat hij weg zou gaan. Wat u zo mooi zegt: ‘het mogelijk maken van het kunnen starten van een nieuwe fase’
  De primaire taak van Hefpunt is het innen van geld voor de Waterschappen ten einde de burgers te voorzien van droge voeten, schoon en genoeg water. Deze belangrijke taak is door uw, gezien de tijd waarin wij leven, onethische vertrekpremie duurder geworden voor waterschappen (ergo burgers) dan nodig.

  Het bezwaar dat ik maak tegen mijn aanslag is, dat ik het er niet mee eens ben dat ik indirect mee heb moeten betalen aan het onfatsoenlijk bedrag dat u mee heeft gegeven.
  Daarom wil ik het deel aan mijn waterschap wel betalen, maar niet het deel op mijn rekening dat naar Hefpunt moet gaan.
  Gooit u er maar een berekening overheen. Misschien iets als: bedrag dat u per jaar ( in 2014
  €17.091.789 ) van belastingbetaler vraagt, gedeeld door het aantal huishoudens.
  Dat bedrag wil ik niet betalen en in mindering zien op mijn aanslag. En tevens met terugwerkende kracht het bedrag van 2014.
  Had u overigens openbaar gemaakt dat uw werknemer €905.571 euro zou ontvangen, dan had ik de keus gehad om hier tegen te protesteren. Nu stelt u mij voor een voldongen feit. Mijn geld blijkt al weggegeven.
  Dhr. Jakob Bartelds liet overigens namens het dagelijks bestuur van Hefpunt het Dagblad van het Noorden ( 30-5-2015) weten: ‘Het is vervelend voor Hefpunt en vervelend voor de betrokken persoon dat dit naar buiten komt.’ Daaruit blijkt niet bepaald uw inzicht in het gevolg van uw acties.

  Al met al, is een deel van mijn geld indirect besteed aan het ontslag van uw werknemer en de ruimte voor deze man, om met een enorm bedrag rustig naar een andere baan uit te zien.
  Gewoon uit nieuwsgierigheid; de WW uitkering voor uw ex-werknemer zal ook geen schijntje zijn. Was het werkelijk nodig daar nog 9 ton bij te doen? Laat dhr Rutte het maar niet horen. Hij houdt helemaal niet van mensen die na ontslag direct een uitkering aanvragen en van alle voorzieningen gebruik maken. #Dikkeik

  Met andere woorden, Hefpunt heeft zich met mijn geld schuldig gemaakt aan onethisch en normoverschrijdende afspraken. Ik maak daartegen ernstig bezwaar. Als ingezetene van Groningen wens ik niet aan een dergelijke vertrekpremie mee te betalen.
  Ik verzoek u dan ook het deel van mijn rekening over dit jaar, en met terugwerkende kracht over 2014, dat nodig was voor uw organisatie van mijn totaal rekening af te trekken.
  Graag zie ik een ontvangstbevestiging en nieuwe rekening tegemoet.

  NB De uitzending die Kassa (Vara) maakte over ervaringen van mensen die bij u een kwijtschelding aanvroegen en de meest persoonlijke gegevens moesten overhandigen was op zich al schokkend. Bijzonder dat de privacy van deze werknemer, ten koste van het maatschappelijk vertrouwen, wel bewaakt werd.

  Hoogachtend,
  Naam invullen

 5. Steeds weer komen deze asociale toestanden in het nieuws , dan horen we steeds hetzelfde riedeltje uit Den Haag ,, schokkend,,. Dus aan het graai cultuur gebeurt niets …Dat deze heer het geld aanneemt is te begrijpen , maar dat dit mogelijk is.ONBEGRIJPELIJK !!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *