Vlinderpopulatie holt achteruit in Europa

natuur vlinders geaderd witje-5Waar de ene vlindersoort het goed doet, gaat het over het algemeen niet goed met de vlinders in Europa. De populatie van vlinders in Europa is sinds 1990 met bijna de helft afgenomen. Dat meldden het Europees Milieuagentschap (EEA) en De Vlinderstichting in een dinsdag gepresenteerd rapport. Ook in Nederland loopt het aantal vlinders dat rondfladdert terug.

Ecosysteem
Dat de vlinderstand achteruit holt is zorgelijk, want dat is tevens een teken dat het niet goed gaat met andere insecten en het ecosysteem in Europa in het algemeen, zo schrijven de onderzoekers.

Telling
De onderzoekers namen 17 verschillendesoorten vlinders in 19 Europese landen onder de loep. Duizenden vrijwilligers telden de hoeveelheid vlinders die ze zagen gedurende een periode van 22 jaar. Slechts één soort nam toe in aantal twee bleven gelijk en van acht soorten nam het aantal af. Van zes soorten werd niet duidelijk hoe het bestand zich ontwikkelde.

Intensieve landbouw
De daling komt vooral door intensiever geworden landbouw en het verlaten van bepaalde gebieden. De intensieve landbouw zorgt voor enorme lappen ‘uniform grasland’, dat bovendien nog eens flink besproeid wordt met pesticide. Het verlaten grasland wordt juist binnen de kortste keren overwoekerd door bos en kreupelhout, bepaald geen omgeving waar vlinders het naar hun zin hebben.

Povere conservatie
Vlinders en andere insecten zorgen voor de verspreiding van pollen en dat is essentieel voor zowel de natuurlijke ecosystemen als voor de landbouw. De onderzoekers raden overheden dan ook aan om ‘de povere conservatie van graslanden’ aan te pakken en de vlinderstand te gebruiken als een maatstaf voor het succes in die aanpak.

Bron: ANP

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *