Vogelgriep in natuurgebied De Onlanden

Als natuurliefhebber zijn we geschokt door de beelden van de vele duizenden dode vooral kokmeeuwen ten gevolge van de vogelgriep uitbraak op verschillende locaties in Nederland. En helaas zo ook in natuurgebied De Onlanden. En ook hier is het einde nog niet in zicht en op veel plekken komen ze mensen tekort om te ruimen.

Vooral kokmeeuwen

Deze vogels vormen vanaf half februari broedkolonies en zitten dan dicht op elkaar. Dat gebeurt ook op gezamenlijke slaapplaatsen. Een virus kan dan gemakkelijk overspringen van de ene op de andere vogel.

DWHC en Sovon Vogelonderzoek waarschuwden begin februari al voor het opduiken van vogelgriep onder wilde vogels. Toen waren er op verschillende plekken in Nederland dode vogels gevonden. Het aantal is sindsdien heel snel opgelopen, aldus de instituten. Ook in andere Europese landen zoals Frankrijk, België en Italië is sprake van verhoogde vogelsterfte door vogelgriep. Ook in deze landen worden vooral zeevogels getroffen, aldus DWHC.

Besmettelijke vogelgriep

Vogelgriep kan ook besmettelijk zijn voor mensen. Daarom gelden maatregelen voor het opruimen van dode vogels. Op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA staat een handleiding voor medewerkers van Dierenambulances en de Dierenbescherming. Wie een dode vogel ziet moet het dier laten liggen en een melding doen bij bijvoorbeeld de terreinbeheerder. Meldingen zijn volgens DWHC belangrijk om te kunnen blijven volgen hoe snel de vogelgriep zich onder wilde vogels verspreidt en waar de meeste vogels worden besmet.

Foto’s: Jan Hendrik van der Veen 

Gelukkig de fazanten lijken de ziekte te ontlopen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *