Voorrang fietsers Eikenlaan omgedraaid

Met enige verbazing namen wij vanmorgen kennis dat de voorrangssituatie op de Eikenlaan omgedraaid gaat worden. We waren in afwachting van het evaluatierapport zoals met de gemeenteraad was afgesproken. Een rommeltje op het stadhuis 050 als het om communicatie gaat en een persbericht hierover achterwege bleef. De wijken betrekken bij projecten en vervolgens niet informeren over het terugdraaien. Hoe geloofwaardig is de politiek als het gaat om betrokkenheid en dit zelf achterwege laat.

Het persbericht:

Volgende week wordt de voorrangssituatie op de Eikenlaan omgedraaid. Daarnaast komen er aanvullende maatregelen om de veiligheid te verbeteren. Dit gebeurt door ter hoogte van de kruising Eikenlaan/Wilgenlaan een 30 kilometer zone in te stellen, de reeds bestelde tijdelijke verkeersdrempels aan te leggen en in de eerste periode  verkeersregelaars in te zetten. Daarmee wordt de pilot afgerond. Het college neemt nu dit besluit omdat de verwachting is dat de herfstvakantie geen nieuwe informatie oplevert voor het experiment.

Het omdraaien van de voorrang betekent niet dat de oversteek wel als veilig kan worden aangemerkt. Ook in de oude situatie vonden er ongevallen en bijna ongevallen plaats.

Wethouder verkeer Paul de Rook: “Onze ambitie om van de Slimme Route naar Zernike door Park Selwerd, een snelle en veilige fietsroute te maken blijft onverkort staan. Voor de langere termijn is hiervoor een meer vergaande andere aanpak nodig. Wij zullen hierbij ook de mogelijkheden van een tunnel verkennen.”  De formele evaluatie van deze pilot en de vervolgaanpak wordt in december aan de raad voorgelegd.

Uit de monitoring van de afgelopen periode blijkt dat de veiligheid voor fietsers in spits is verbeterd, maar de resultaten zijn niet zo positief als gehoopt. Ook blijkt dat de veiligheid van fietser in daluren is verslechterd. Dat geldt ook voor de doorstroming voor gemotoriseerd verkeer in de spits. Daarnaast levert het op sommige routes vertraging op voor ambulance en openbaar vervoer

 

 

 

3 gedachten over “Voorrang fietsers Eikenlaan omgedraaid

  1. Het had bakken met geld bespaard als ze naar bewoners hadden geluisterd, die hadden dit al ruim voor de tijd voorspeld.
    Een tunnel zou prachtig zijn, dan kunnen de studentjes met de smartphone in de hand door sjezen.

  2. Dat het de gemeente niet aanveiligheid is gelegen, is ook wel te zien aan het feit dat de verlichting langs het fietspad (Wilgenpad) na drie maanden nog steeds niet brand.
    Nadat ze tot inkeer zijn gekomen met de kruising hoop ik dat ze de verlichting nu ook eens gaan aanpakken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *