Waarnemende directie benoemd voor Groninger Forum

groningen-centrum-forum-wnd directie-2 De Raad van Toezicht van het groningen-centrum-forum-wnd directie-1Groninger Forum heeft intendant Thom Verheul en zakelijk leider Annelies Meuleman benoemd tot waarnemende directie. Dit besluit vloeit voort uit het terugtreden van directeur Bas van Kampen. Hij zal vanaf 1 april het stokje overdragen aan Verheul, die vanuit de positie van algemeen directeur de programmering voor zijn rekening neemt en Meuleman, die toezicht zal houden op de financiële en organisatorische zaken van het Forum.Thom Verheul is sinds 1 september 2012 intendant bij het Groninger Forum. Annelies Meuleman houdt zich sinds 2008 bezig met de financiën van het Groninger Forum.
Dit besluit volgt op het vertrek van Bas van Kampen, die in goed overleg met alle betrokkenen heeft besloten per 1 april terug te treden als directeur van het Forum. ‘Na ruim zes inspannende en mooie jaren breekt er een nieuwe fase aan met focus op draagvlak en brede programmering. Die fase moet geleid worden door mensen die de kar kunnen trekken tot het gebouw goed functioneert. Dat vindt de gemeente, mijn Raad van Toezicht en ikzelf.’ zegt Van Kampen. Hij wordt adviseur bij overheidsprojecten en aan zijn definitieve opvolging wordt gewerkt.

Groninger Forum
In het Groninger Forum staat de wereld om ons heen centraal. We belichten actualiteit, geven geschiedenis betekenis en kijken naar de toekomst. De vorm die we kiezen: verhalen die er toe doen, van Groningers in de wereld en van de wereld in Groningen. Het Forum is een huis waar culturen elkaar ontmoeten, en mensen uitgedaagd en verrast worden. Meer informatie over het Groninger Forum is te vinden op www.groningerforum.nl. Sinds september 2010 huist de programmering van het Groninger Forum samen met filmtheater Images in ForumImages aan het Hereplein in Groningen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *