Warmtestad in actualiteitendebat raad Groningen

De gemeenteraad van Groningen houdt vandaag, woensdag 15 november, een zogeheten actualiteitendebat over het  Groningse geothermieproject. Het debat is vanaf  16.00 uur live te volgen op http://groningen.raadsinformatie.nl Het debat is aangevraagd door de VVD en de PvdA.

SodM
De genoemde partijen willen een actualiteitendebat na berichtgeving in de media over het project voor geothermie ofwel aardwarmte. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) zou de gemeente Groningen meermaals hebben gewaarschuwd voor het ontstaan van aardbevingen door aardwarmte. Zo zou onder meer zijn aangegeven dat de kans op een veilige winning van aardwarmte klein is, namelijk 12,25 %. En dat het systeem dat waarschuwt als de aardwarmtewinning aardbevingen dreigt te veroorzaken lang niet altijd zou werken.

Waarschuwingssysteem
De coalitiepartijen VVD en PvdA zeggen verontrust te zijn over de berichtgeving. Volgende week woensdag 22 november staat het geothermieproject sowieso op de agenda van de raadscommissie Beheer en Verkeer. In voorbereiding op dat debat willen deze fracties het college in het actualiteitendebat al een aantal vragen stellen. Zij willen onder meer weten waarom het college niet eerder heeft verteld dat de kans van slagen 12,25 % is en dat het waarschuwingssysteem niet altijd zou werken. Andere vraag is of het college, alles overziend, vindt dat de gemeenteraad op een goede manier is geïnformeerd over het project.

Woonruimteverdeling
Na het actualiteitendebat zijn er nog twee vergaderingen van raadscommissies. De commissie Beheer en Verkeer volgt onmiddellijk na het actualiteitendebat. Op de agenda onder meer de evaluatie van de woonruimteverdeling en aanpassing huisvestingsverordening. Het college wil experimenten. Opzet is hierbij

om het zoekgedrag van “wenszoekers” te verbeteren, de zoektijd voor (reguliere) gezinnen te verlagen en bijzondere doelgroepen beter te verspreiden over de wijken en corporaties in de stad.

Gezondheidsbeleid
’s Avonds om 20.00 uur is er dan nog de commissie Onderwijs en Welzijn. Die vergadert onder meer over het nieuwe gezondheidsbeleid van de gemeente, suïcidepreventie en de toekomst van VRIJDAG, het huis van de amateurkunst in Groningen. De geplande commissie Financiën en Veiligheid van 13.00 uur is geannuleerd.

Foto: Jan Hendrik van der Veen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *