Waterspaardersbeweging van kinderen begonnen

waterspaardersNa de recente ondertekening van het SER Energie-akkoord tussen overheid, bedrijfsleven en natuur- en milieuorganisaties, hebben kinderen in Den Haag hun eigen WaterSpaardersakkoord gesloten. Samen met vijf organisaties, waaronder het Wereld Natuur Fonds, hebben zij de nieuwe Waterspaardersbeweging opgericht die iedereen oproept om minder warm water te gebruiken en dus energie te besparen.

Kinderen gaan thuis het gesprek aan met hun ouders, zodat uiteindelijk heel Nederland korter doucht; van gemiddeld 8 minuten naar 5 minuten.

De ondertekening vond plaats op de Montessorischool Leidschenveen in Den Haag en werd bezegeld met de yell: Minder warm water, beter voor later! De aanwezige kinderen hebben afgesproken de Waterspaardersbeweging helpen op te zetten om energie te besparen. Hannah, 11 jaar, vertelt waarom: “als iedereen zo doorgaat dan kan het niet langer, dan geeft de aarde het op.”
 
WaterSpaardersakkoord

Kinderen begrijpen de noodzaak om klimaatverandering tegen te gaan en de natuur te beschermen en ze geven zelf aan energie te willen besparen en anderen daartoe te willen aanzetten. Voor hen is dat logisch, ‘want we hebben maar één aarde’, zoals zij  aangeven. WaterSpaarders komt voort uit gesprekken met kinderen en is ontwikkeld samen met hen en leerkrachten. WaterSpaarders wordt mogelijk gemaakt door het WNF, Unilever en de Missing Chapter Foundation van prinses Laurentien. Ook drinkwaterbedrijf Vitens en energiebedrijf Eneco hebben zich aangesloten.

WaterSpaarders moet verder gaan dan alleen bewustwording. Het moet leiden tot gedragsverandering. Kinderen zijn als geen ander in staat om die binnen het gezin voor elkaar te krijgen. Zij krijgen via een lesprogramma op school en de site Waterspaarders instrumenten om hun ouders, broers en zussen te overtuigen korter te douchen. De stopwatchapp op hun mobieltje laat zien wat de impact van lang douchen is op de leefomgeving van dieren. Ook noteren ze de douchetijden in een spaarboekje en op de online verbetermeter die de impact toont op het klimaat en gezinsportemonnee.

Warm watergebruik terugdringen
Als iedereen in Nederland drie minuten per dag korter zou douchen, staat dit gelijk aan het van de weg namen van bijna 600.000 auto’s en het besparen van bijna 60.000 olympische zwembaden met warm water. Een gezin van vier personen bespaart 165 euro per jaar op de energie- en waterrekening.

,,Klimaatverandering is wereldwijd een bedreiging voor onze natuurlijke rijkdommen”, zegt Johan van de Gronden, directeur van het Wereld Natuur Fonds. ,,Toch ligt de sleutel van de oplossing in de keuzes die wij allemaal in ons dagelijks leven maken. De creativiteit en betrokkenheid van kinderen die meedoen aan WaterSpaarders zijn een geweldige stimulans voor gezinnen om hun warm water- en energiegebruik te verminderen. Die gedragsverandering is hard nodig.”

Prinses Laurentien, oprichter en directeur van de Missing Chapter Foundation’, benadrukt dat kinderen heel goed begrijpen dat klimaatverandering een wereldwijd en complex probleem is. ,,Maar ze willen ook zelf aan de slag om het tegen te gaan. Kinderen maken zich zorgen over de natuur en vragen zich zonder enig waardeoordeel af waarom we simpele oplossingen die helpen niet gewoon toepassen. WaterSpaarders is een concrete invulling van hun zorgen, wensen, gevoel van urgentie en compromisloze houding. Ik voel een grote mate van verantwoordelijkheid om kinderen hierin te helpen en hen te doen realiseren dat hun stem ertoe doet.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *