Werkzaamheden toegang Crematorium in volle gang

De werkzaamheden ter verbetering van de toegang naar het crematorium zijn in volle gang en zo te zien bijna voltooid. Het parkeerterrein is opnieuw geasfalteerd en de toegang wordt voorzien van een slagboom waardoor het alleen toegangelijk zal zijn voor bezoekers van het crematorium. Ook de trottoirs zijn hersteld waardoor er vrijwel geen plassen meer zullen ontstaan en het struikelen over losliggende stoeptegels tot het verleden behoort.

Verder is een parkeerverbod langs beide zijden van de Crematoriumlaan van toepassing waardoor er geen belemmeringen meer zijn voor rouwstoet en bezoekers om  het crematorium te kunnen bereiken. Op piekmomenten kunnen bezoekers van het crematorium gebruik maken van parkeerterrein P5 op het Zernike terrein nabij het crematorium.

 

Verheugend nieuws dat het nu na jaren eindelijk realiteit is geworden dat deze voorzieningen aangepakt zijn. Groningen kent mogelijk de slechtste toegang tot haar crematorium en met de vergrijzing van de maatschappij zal de intensiviteit van het gebruik van het crematorium alleen maar toenemen. Nu nog de verlichting zodat in donkere dagen het onveiligheidsgevoel doet wegnemen en hopelijk inbraken doet voorkomen.

 

Voorlopig een compliment aan de stadsbestuurders die deze kwestie eindelijk serieus hebben genomen en tot daden zijn overgegaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *